En rettferdig formuesskatt

Ingress

Meninger

Dersom politikere klarer å få etablert sitt virkelighetsbilde som det rådende er grunnarbeidet lagt for store endringer. Et eksempel på dette var vi i ferd med å se i norsk skattepolitikk. Alt tyder på at store skattelettelser er i vente for Norges rikeste. De ble rike under dagens tunge skattebyrde. Nå skal de få det lettere.

I fjor høst fjernet regjeringspartiene arveavgiften. Nå kan formuer gå ubeskåret fra generasjon til generasjon. Det er hyggelig for arvinger, men bidrar også til at ulikheter vil gå i arv og øke fra generasjon til generasjon. Høyre, Frp og støttepartiet Venstre har også programfestet at formuesskatten skal fjernes. Dette kan vise seg å være et av de standpunktene regjeringspartiene hadde i opposisjon som de fortsatt faktisk står for.

Argumentasjonen mot formuesskatten har vært flerdelt. Dels skal den slå uheldig ut for personer med stor formue og lav inntekt. Gründere med aksjeformuer og eier av familiebedrifter skal slite med å finne penger til formuesskatten. Men det er vanskelig å finne mange og overbevisende eksempler på dette. Det viser seg at folk med penger ofte har penger likevel. Videre skal formuesskatten være en skatt på allerede beskattede penger. Det er et underlig argument for lønnsmottakere som hver dag betaler moms på sine innkjøp av sine allerede beskattede lønninger. Til sist er formuesskatten særnorsk - slik stiller norsk næringsliv dårligere enn utlendingene.

Men det gir lite mening å sammenlikne lands skatteregimer uten å sammenlikne de totale skattene med hverandre. Stater henter inn penger på forskjellig vis. Tre professorer fra Senter for Skatteforskning på NHH la i et debattinnlegg i DN forrige uke fram et slikt totalbilde. Dersom Norge fjerner hele formuesskatten sammen med hele arveavgiften får vi et av de laveste skattetrykkene på formue i OECD. Det skyldes at Norge har langt lavere eiendomsskatt enn de fleste andre OECD-land. Fjerner vi formuesskatten blir vi et skatteparadis for millionærer. Men kompenserer vi dette med økt eiendomsskatt flytter vi skattebyrde fra de rikeste til middelklassen.

Det reelle problemet med den norske formuesskatten er at den skatter forskjellige verdier ulikt. Eiendom er lavere beskattet enn annen formue. En formuesskatt der alle typer formue beskattes likt ville virke positivt på norsk økonomi. Norges største utfordring i dag er neppe at de rike ikke er rike nok.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.