En seier for fagbevegelsen?

- Stortinget er i ferd med å takke ja til vikarbyrådirektivet - som ikke er en seier for fagbevegelsen, men en seier for vikarbyråindustrien.

VIRKER MOTSATT:«Vikarbyrådirektivet har ikke ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått,» skriver artikkelforfatteren som henviser til tall fra Storbritannia. Foto: Øistein Norum Monsen
VIRKER MOTSATT:«Vikarbyrådirektivet har ikke ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått,» skriver artikkelforfatteren som henviser til tall fra Storbritannia. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Vikarbruk: «Vikarbyrådirektivet er en seier for europeisk fagbevegelse», ble det hevdet av direktivets tilhengere i Arbeiderpartiet tidligere i år. Tendensene fra EU-land som har innført direktivet viser at påstanden tilslører hvordan direktivet faktisk fungerer. Stortinget er i ferd med å takke ja til et direktiv som ikke er en seier for fagbevegelsen, men en seier for vikarbyråindustrien.

Storbritannia har allerede hatt direktivet i et halvt år, og det er derfor interessant å se hvordan utviklingen har gått i løpet av den tiden. For det første ser man at direktivets prinsipp om at vikarer skal ha rett på lik lønn som fast ansatte i bedriften de er innleide hos, ikke blir fulgt opp. Britene har innført direktivet med så mange smutthull at det er enkelt for arbeidsgivere og vikarbyråer å nekte vikarene like lønnsvilkår. I enkelte tilfeller har forholdene for vikarene faktisk blitt forverret som følge av direktivet. Representanter fra britisk fagbevegelse uttaler at reguleringene de trodde skulle forbedre vilkårene for vikarene, i virkeligheten har institusjonalisert lave lønner og minimumsvilkår.

For det andre har ikke direktivet ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått. I januar 2012 var økningen i vikarbruk på 13 prosent sammenliknet med året før, ifølge en britisk rapport. I en annen undersøkelse oppgir nesten ni av ti arbeidsgivere at de enten vil beholde sin vikarbruk på dagens nivå eller øke den.

En slik utvikling er negativ for dem som ønsker et arbeidsliv som baserer seg på faste ansettelser. Men den er ikke overraskende hvis man ser på hva vikarbyråbransjens internasjonale og europeiske interesseorganisasjoner selv sier om direktivet. De anser vikarbyrådirektivet som viktig for å åpne arbeidsmarkedet for mer vikarbruk, og uttaler at de ønsker å bruke vikarenes økte rettigheter som brekkstang for å liberalisere markedene for vikarbyråer. Denne tankegangen finner man også i egne rapporter fra EU om implementeringen av direktivet. Her står det at direktivet vil bidra til fjerningen av restriksjoner mot vikarbruk, fordi forbedringer i vikarenes arbeidsforhold vil gjøre dem mer og mer overflødige. I Norge finnes det slike restriksjoner mot vikarbruk i arbeidsmiljøloven. Når vikarbyrådirektivet innføres i Norge må disse restriksjonene gjennomgås og revurderes.

Siden tolkninger av hva direktivet innebærer vil skje nettopp i en EU-domstol og ikke hos norske politikere, vet vi ikke hva de endelige konsekvensene av direktivet blir. Men basert på utenlandske erfaringer er det liten grunn til å være optimistisk.

Mari Eifring
Mari Eifring Vis mer