En skamløs avis

I DAGBLADETS

lederartikkel den 23.02.04 får vi igjen et godt eksempel på avisens langvarige og dårlig fordekte kamp mot Fremskrittspartiet. I en artikkel preget av forakt og en rekke spark over og under beltestedet hetses undertegnede for å angivelig foreslå å ta bort vaksinen fra verdens fattige barn. Dagbladets påstand vitner om skremmende dårlig journalistikk, og er langt fra sannheten. Jeg er i enkelte sammenhenger blitt korrekt kritisert for å ikke sjekke og undersøke opplysninger som basis for politiske utspill. Denne gang ville en enkel telefon til undertegnede oppklart at grunnlaget for lederen, nemlig en artikkel i Dagsavisen, var en grov feilfremstiling av mine synspunkter. Bakgrunnen og utgangspunktet for dagsavisoppslaget var Aps og Jens Stoltenbergs medansvar sammen med regjeringen for de mange oppsigelser som nå gjennomføres i sykehusene som følge av mangel penger.

Når det gjelder vaksine til barn i utlandet så foreligger det ikke noe forslag til behandling. Det jeg forsøkte å påpeke om Stoltenbergs tanke om at Norge skal ta ansvar for å vaksinere all verdens fattige barn var at det ville gå utover bevilgninger til fornuftige formål , som for eksempel sykehus, hjemme. Mitt poeng er ikke å ta vaksinepenger og gi til å dekke underskuddene ved norske sykehus. Dersom FrP skulle rangert tiltak som norske bistandspenger bør brukes på, så er nettopp vaksine til verdens fattige barn blant de viktigste formål. Det sa jeg også klart og tydelig.

DET ER NEMLIG

mulig å gjøre begge deler slik vi i FrP ser det, mens Jens Stoltenberg som er varm tilhenger av handlingsregelen ikke kan det. Hadde vi innført et eget utenlandsbudsjett for bevilgninger som ikke medfører noen økonomiske virkninger på innenlandsøkonomien kunne vaksinepenger drøftes uavhengig av innenlandske formål. Dersom Stoltenberg får gjennomslag for å bevilge ti milliarder kroner ekstra til vaksinering i utlandet, så tilsier handlingsregelen at man må redusere bevilgningene til andre formål eller øke skatter og avgifter med tilsvarende beløp, for å hindre «overoppheting» i norsk økonomi. Altså, selv om milliarden i sin helhet brukes i utlandet, så ville det måtte redusere investeringene i norsk økonomi tilsvarende. Det skjer til tross for bortimot ikke-eksisterende inflasjon i Norge og betydelige overskudd i statsfinansene. Jeg håpet at Stoltenberg ville se galskapen i den økonomiske politikken eller å navngi inndekkingen for sin tanke om en drastisk økning i bistanden. I stedet viser Dagbladet sin lave terskel for å hetse FrP. Betegnelser som «Hagens syke verden» er i seg selv nok til å illustrere hvilket lavmål Dagbladet legger seg på. Avisens oppførsel vitner verken om «uavhengig» eller «frisinnet», slik Dagbladets grunnlegger omtalte sin avis. Tvert imot er avisen «uavhengig men mot FrP» og «ondsinnet».