MARXISTISK: I sin nye bok anvender Jørgen Sandemose marxistisk verktøy for å analysere venstresida, islam og "asiatisk" økonomi. Foto: Tom Martinsen/Dagbladet
MARXISTISK: I sin nye bok anvender Jørgen Sandemose marxistisk verktøy for å analysere venstresida, islam og "asiatisk" økonomi. Foto: Tom Martinsen/DagbladetVis mer

En skarpere observatør av andres språk enn sitt eget

Utfordrende tanker i uferdig bok.

ANMELDELSE: Samtidig som tre bolde riddere av SVs rundebord tevler om medlemmenes gunst for å overta partiets anløpne krone, og for å styrke sitt kandidatur flittig prøver å børste av seg det marxistiske støvet som kleber til kappen, henter andre krefter i partiet - veteranene, de ofte utskjelte «museumsvokterne» - fram partiets kjerneverdi, nettopp marxismen.

Ingen sosialisme uten Marx, eller?

På tokt mot tull En mester uti marxologien er ikke-SVer Jørgen Sandemose, lektor ved filosofisk institutt ved UiO.

Han har utgitt mange skrifter som kommenterer, tolker og viderefører Marx-teser, og er stadig på tokt mot dem som tror de kan plassere seg på en venstrefløy uten å kjenne Marx.

Hans ferske «Venstrefløyen og islam» begynner friskt med å påvise at det ikke finnes noen reell venstreside i Norge, for deretter å gyve løs på denne ikke-eksisterende gjenstanden.  

Enerverende lesning Forfatterens stil er krigersk allvitenhet, grenseløs forakt for de uforstandige blant oss, og en berøringsfobi som viser seg i utstrakt bruk av anførselstegn. Det gir enerverende lesning, ytterligere vanskeliggjort av avsporende rusk og rask i korrektur og orddeling.

Og det er synd, for boka har gode observasjoner og vesentlig stoff til tanken.

Sandemoses i overkant skjematiske modell vil vise hvordan ulike religioner preges av - og preger - produksjonen, akkumulasjonen og distribusjonen i et samfunn.

Hovedmotsetningen her er mellom den «asiatiske» modellen representert ved islam, og den protestantiske kristendommen, som har overflødiggjort seg selv ved å bli til moderne kapitalisme.  

All religion oppheves Sandemoses mål er at all religion oppheves, og at arbeidere også i «asiatiske» land organiserer seg og utfordrer sine herskere.

Dette byr på særlige utfordringer i den østlige modellen, fordi økonomi og produksjon ikke er organisert som lønnsarbeid, men derimot i despotiske relasjoner, sanksjonert av islam.

Men det spørs om ikke økonomien i f.eks Sicilia, sanksjonert av pavekirken, like gjerne kunne tjent som motstykke til den nordvesteuropeiske flittigheten.

Da ville poenget om islam blitt borte, og den kostnaden ønsker forfatteren kanskje ikke å ta.  

Unngår eksempler Boka har et uferdig preg - den har med for mye og for lite.

Stadig snakker forfatteren seg ut av sitt tema og inn i andre farvann, og altfor ofte unnlater han å gi eksempler.

Det blir mye generelt snakk, altfor mye tas for gitt, og det marxofile stammespråket hemmer kommunikasjonen - selv for en sympatisk innstilt leser.

Det er å håpe at Sandemose jobber videre, får hardere motstand fra redaktører og språkvaskere, og legger fram et mer komplett materiale.

For det holder ikke å si «Den frie adgangen til verbal og legemlig voldsomhet fra mannen overfor kvinnen i en middels muslimsk familie er så velkjent og åpenbar at den unødiggjør en formell dokumentasjon.»

En skarpere observatør av andres språk enn sitt eget

Når dette premisset er en vesentlig forutsetning for lange resonnementer videre utover i boka, må forfatteren vise hva han bygger på.

Tankevekkere Men la oss heller framheve en av de mange tankevekkerne boka gir, ikke minst i fotnotene.

Forfatteren er en skarpere observatør av andres språk enn av sitt eget.

Til Stoltenbergs metafysiske uttalelse om Breivik-handlingene, «Det er ondskap. Det er ren ondskap», kommenterer Sandemose:

«Som statsminister har han, vet vi, monopol på å sende slike brave hilsener til den siktedes familie. I all sin primitivitet (og brutalitet) avslører Stoltenbergs ord sosialdemokratiets krise - den manglende evnen til å analysere et fenomen gjennom samfunnets struktur».

Godt sett!

Marxosofisk selskap Hovedskyteskive i boka er pussig nok Espen Søbye, kanskje fordi de to i mange år deltok i det samme marxosofiske selskap, KUL (Kommunistisk universitetslag), der også størrelser som Harald Berntsen og Gerd Liv Valla hadde sin gange.

Søbye er vel en sviker av den rette lære. I ett av de påfallende mange angrepene på sin tidligere venn, hvorav noen foretas per stedfortreder, omtaler han Søbyes bok «Käthe - alltid vært i Norge» som:

«en tilsynelatende spekulativt-sentimentalt utformet pamflett».

Den forakten han viser Søbye antar komiske dimensjoner, og viser at Sandemose ikke ønsker dialog, han vil heller bruke storslegga og banke sine oppfatninger inn. Au!