LØFTER ALLE: Målet om en skole der alle elever har mulighet til å lykkes krever at vi jobber målrettet for en skole som løfter hver enkelt elev, uavhengig av bakgrunn, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
LØFTER ALLE: Målet om en skole der alle elever har mulighet til å lykkes krever at vi jobber målrettet for en skole som løfter hver enkelt elev, uavhengig av bakgrunn, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning

En skole der alle skal få lykkes

Mye går rett vei i norsk skole. Men fortsatt er det for mange elever som går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Meninger

Mye går rett vei i norsk skole. Elever lærer mer, de er mer på skolen og flere fullfører videregående. Men fortsatt er det for mange elever som går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Fremdeles er det sånn at foreldrenes bakgrunn har stor betydning for elevenes muligheter i skolen, og guttene gjør det oftere dårligere enn jentene.

Unicef Norge ber oss ta ulikheter i skolen på alvor i et innlegg 5. november. Det kan jeg forsikre at vi gjør. Målet om en skole der alle elever har mulighet til å lykkes krever at vi jobber målrettet for en skole som løfter hver enkelt elev, uavhengig av bakgrunn, foreldre, kjønn, fysiske eller kognitive forutsetninger.

Grunnlaget for hvordan elever gjør det i skolen legges i barnas første leveår. Derfor er tidlig innsats viktig, og vi må starte i barnehagen. Forskning viser for eksempel at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre på skolen enn barn som ikke har gjort det. Vi har innført nasjonal ordning som gir om lag 45.000 barn fra familier med lavinntekt rett til gratis kjernetid. Vi har også styrket barnehagene med minstekrav til antall ansatte og pedagoger, og tydelige forventninger til innholdet i barnehagen.

Også på skolene er vi godt i gang. I august fikk skolene plikt til å gi hjelp til barn som blir hengende etter i å lese, skrive og regne intensiv opplæring. Med flere og bedre lærere, bedre skolehelsetjenestesamarbeid mellom skoler og andre viktige kommunale tjenester styrker vi laget rundt hvert enkelt barn. På den måten forsøker vi å sørge for at hvert enkelt barn får mulighet til å lykkes på skolen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.