JARL OG SJØRØVER: Alv Erlingsson endte sitt liv som krigsmann, sjørøver og fredløs. Denne engelske miniatyren fra senmiddelalderen viser trolig såkalte fiportunger, menn som bedriver sjørøveri og angriper et handelsfartøy.
JARL OG SJØRØVER: Alv Erlingsson endte sitt liv som krigsmann, sjørøver og fredløs. Denne engelske miniatyren fra senmiddelalderen viser trolig såkalte fiportunger, menn som bedriver sjørøveri og angriper et handelsfartøy.Vis mer

En skriveklo som er de færreste sakprosaforfattere forunt

Besettende historie.

||| BOK: Ingenting Tore Skeies beretning er unnfanget ved en slump og født i under rier av vitebegjær og fortellerglede. Og barnet heter Alv Erlingsson og levde ca. 1250-1290 — en gåtefull og myteomspunnet adelsmann som deltok i stormaktsspillet om etableringen av det arvelige enekongedømme i Norge.

Men tro ikke at denne Alv spilte noen hovedrolle i maktkampene, han spilte bare en birolle og kildene om ham er frustrerende få.

Klassisk tragedie
Nettopp disse kjensgjerningene om denne nesten glemte adelsmannen har trigget Tore Skeie, historiker med mastergrad. Etter en elegant proglog om de sju dødssyndene og den brutale henrettelsen av Alv, begynner Skeie med begynnelsen.

Alv var født inn i en stormannsætt med setegård i Borgarsyssel, både farfar og far var kongens menn på 1200-tallets borgerkriger. Etter farens død i 1283 kastet Alv seg ut i politikken.
Han ble jarl av Sarpsborg, kongens sendemann i utlandet — senere krigsmann, sjørøver og fredløs.

Antakelig er nestor i historiefaget Jens Arup Seip en inspirator til denne undergangsfortellingen. Skeies analyser av kompliserte maktforhold og intriger er glassklare og stringente, samtidig som de etterlater rom for tvil.

Ekornskinn
Men til forskjell fra Seip har Skeie en velutviklet kulturhistorisk interesse. Boka inneholder lødige småhistorier om tenkemåter og fenomener i Alvs verden. Slikt som blodskam, den pansrede ridder, jærtegn, drageskip, byliv, hoffskandaler og ekornskinn. Sistnevnte bruker Skeie som en miniforelesning om høymiddelalderens økonomiske system, skjønt den er lærd på en upretensiøs måte.

Dessuten skriver Skeie om dødens og barndommens historie, manns- og kvinnerollens historie. I en tid da disse rollene ikke ble definert ut fra biologi, men sosial rolle, kunne kvinner fungere som menn. Tidvis blir vi også minnet om hva som er særegent for vår egen tid.

En skriveklo som er de færreste sakprosaforfattere forunt

Nytolkning
Skeies debutantbok er både kunnskapsrik og perspektivrik. Tatt kildesituasjonen i betraktning er det imponerende hvor levende han klarer å tegne bifiguren Alv. Da får vi bære over med gjentakelsene angående det lille man vet om Alvs private liv. Og at noteapparat med kildehenvisninger fins i masteroppgaven.

Det ville være synd å avsløre bokas nytolkning av politikeren Alv, som allerede i sin samtid ble legendarisk. Så løp og kjøp.

Anmeldelsen sto på trykk i Dagbladet 2. november 2009.

IMPONERER: Tore Skeie 

skriver med kunnskap og 

perspektiv.

Tatt kildesituasjonen i 

betraktning er det 

imponerende hvor levende han

klarer å tegne bifiguren Alv.
IMPONERER: Tore Skeie skriver med kunnskap og perspektiv. Tatt kildesituasjonen i betraktning er det imponerende hvor levende han klarer å tegne bifiguren Alv. Vis mer