En slave i huset

Vi ser det ene eksempel etter det andre om unge au pair-jenter som har blitt voldtatt eller seksuelt krenket av «mannen i huset».

KULTUR: I utgangspunktet var ordningen en mulighet for unge å arbeide som barnepassere og oppleve verden. Foto: Charlie Reidel / AP / NTB Scanpix
KULTUR: I utgangspunktet var ordningen en mulighet for unge å arbeide som barnepassere og oppleve verden. Foto: Charlie Reidel / AP / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Den opprinnelige ideen med au pair-ordningen var kulturutveksling. Ordningen var ment å gi et ungt menneske muligheten til å reise ut, som barnepasser eller «husholderske», og oppdage verden. Au pairen skulle lære seg et nytt språk og en ny kultur, og det samme kunne vertsfamilien.

Au pair er fransk og betyr «på like fot». Målet var at likeverdige parter til slutt skulle få glede av en likeverdig kulturutveksling.

I dag har ordningen blitt en der kvinner fra fattige kår forlater hjemland og familie for et lavtlønnet arbeide som hus-og barnepasser. Det er naturligvis ikke slik at alle opplever en urimelig behandling. Heldigvis finnes det også gode historier. I Norden ser vi likevel at det blir lengre og lengre mellom de gode historier.

Det er sjelden den opprinnelige ideen om «kulturutveksling» blir holdt i hevd. Utgangspunktet med likeverdighet, ordentlige arbeids- og lønnsforhold og utvekslingen av kulturerfaringer er borte. I dag er den erstattet med utnyttelse av billig arbeidskraft, seksuell trakassering og vertsfamilier som spekulerer i hvordan de best kan misbruke au pair-ordningen. «På like fot» er blitt et herre- og slaveforhold.

Et enkelt Google-søk på «au pair» og «seksuell utnyttelse» viser at vi mangler skjerpede lover og felles regler, i Norden, for å sikre og trygge forholdene og rammene for au pairen. Vi ser det ene eksempel etter det andre om unge au pair-jenter som har blitt voldtatt eller på annet vis seksuelt krenket av «mannen i huset».

Au pair-senteret, under Norsk Folkehjelp i Oslo, forteller om en økning i antallet jenter som søker hjelp og rådgivning. Det handler typisk om at arbeidsforhold ikke sammenfaller med ansettelseskontrakt. Eller at jentene har vært utsatt for seksuell trakassering.

Jentene tør ikke henvende seg til politiet eller de rette myndighetene, fordi det er tabubelagt og kan medføre stempling og utstøtelse i det lokale au pair-miljøet. Andre frykter at en henvendelse til myndighetene vil føre til arrestasjon og utvisning.

I juni fremmet vi, Den sosialdemokratiske gruppa i Nordisk Råds velferdsutvalg, et forslag til Nordisk Råd. Vi ønsker å utarbeide et felles grunnlag for å se på fremtidige utfordringer med hensyn til au pair-ordningen. Vi må belyse problematikken ytterligere slik at det på sikt kan lages et felles regelverk som kan beskytte den enkelte au pair.

La oss her i Norden gjøre det, som vi er kjent for og som vi er gode til. Nemlig å samarbeide og være fanebærere for gode, sunne og nyttige initiativer som gavner alle.

Signert:
Sonja Mandt (Norge)
Karen J. Klint (Danmark)
Christer Adelsbo (Sverige)
Christian Beijar (Åland)
Eeva-Johanna Eloranta (Finland),
Sosialdemokratene i Nordisk Råds Velferdsutvalg

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.