Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Kiel-fergas framtid:

En stolt sjøfartsnasjon

Norge har en historie som sjøfartsnasjon vi skal være stolte av. Regjeringens viktigste mål er å sikre Norges posisjon som maritim stormakt og sikre norske sjøfolk.

FERGESTRID: Framtida for Kiel-ferga fra Color Line, her i innseilingen til Oslo, har skapt strid på Stortinget.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
FERGESTRID: Framtida for Kiel-ferga fra Color Line, her i innseilingen til Oslo, har skapt strid på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer
Meninger

Dagbladets Ola Magnussen Rydje skriver at Norge ikke skal la seg kue av rederinteresser. Det er fristende å spørre om han har satt seg godt nok inn i saken. Jeg ber ingen norske selskaper om å ryke og reise – heller ikke rederier med overskudd.

Regjeringen har i denne saken sagt det samme over flere år. Det er ikke fordi dette er en enkel sak. Det handler om arbeidsplasser. Det er riktig som Rydje sier at det handler om på den ene side 700 ansatte som kanskje kan miste jobben, og på den andre siden en risiko for at inntil 2500 arbeidsplasser står i fare. Jeg er ikke villig til å ta den risikoen.

Regjeringen har fulgt opp anbefalinger som ble fremmet av et utvalg der både arbeidsgivere og arbeidstakere var representert. Utvalgets anbefalinger bestod av en rekke tiltak, og var et kompromiss mellom partene. Målet var at disse tiltakene til sammen skulle skape forutsigbare og robuste rammevilkår for den maritime næringen, både sjøfolk og rederier. Som en oppfølging av utvalgets anbefalinger har vi innført full refusjon av inntektsskatt, trygde- og arbeidsgiveravgift for mannskap om bord på en rekke skipssegmenter, også for utenriksfergene i NOR.

Anbefalingen om å tillate Color Line å registrere seg i NIS ikke kan ses på isolert, men må ses på i sammenhengen med styrkingen vi har gjennomført i andre ordninger. Det er ikke slik at vi ikke prioriterer norske sjøfolk. Det vil fortsatt gis støtte til de fleste tradisjonelle sjøfolk. De 700 jobber først og fremst i bar, restaurant, casino, butikk og hotelldrift.

Rydje viser til at Color Line fortsatt vil få tilskudd i NIS. Det er riktig at vi har fått på plass en tilskuddsordning i NIS, som nettopp skal sørge for at Color Line beholder norsk maritim kompetanse – også om bord på Kiel-fergene. Så er det også slik at dette tilskuddet er betydelig lavere enn i NOR for å sikre NOR-registerets konkurransekraft overfor NIS.

Denne regjeringen har lovfestet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Det er fordi vi ikke bare er opptatt av skip med norske flagg, men fordi vi også er opptatt av norske sjøfolk om bord. Og siden næringen er internasjonal og møter hard konkurranse har vi sikret at ordningen, som skal gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige, nå er norsk lov.

Vi har også styrket ordningen. I 2017 var det i gjennomsnitt 11 100 sjøfolk i ordningen og det ble utbetalt omtrent 1 850 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 bruker vi i overkant av 2 milliarder kroner. Det er et høyt beløp, som vi prioriterer å bruke på norske sjøfolk. Dette er penger som noe vil hevde kunne vært brukt til blant annet skole, eldre og helse.

Vi prioriterer havnæringene i forsknings- og innovasjonspolitikken. I 2016 gikk det til sammen 5,2 milliarder kroner til havnæringene fra mitt departement og gjennom våre etater, i hovedsak Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det gjør vi fordi maritime bedrifter er viktige brukere av støtteordningene.

Det partssammensatte utvalget regjeringen har lyttet til i denne saken, la frem forslag om de såkalte NIS fartsområdebegrensningene og innretningen av nettolønnsordningen (nå tilskuddsordningen). Utvalgets flertall kom frem til flere kompromisser, og regjeringen har fulgt opp, blant annet gjennom å øke bevilgningene.

Men en del av flertallets kompromiss gjenstår: En løsning som vil tillate Color Line, som er eneste rederi med utenriksferger under norsk flagg, å omregistrere to skip fra NOR til NIS.

Dette viser at Høyre, Frp, Venstre og KrF har gjort mye de siste fem årene, en kontrast til den passive vente-og-se-holdningen som preget de rødgrønne regjeringsårene.

Regjeringen satser på Norge som havnasjon, senest med strategien «Ny vekst, stolt historie». Vi skal fortsette å støtte det maritime miljøet i Norge – og norske sjøfolk.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media