Mer frivillighet: Det må legges til rette for frivillige initiativ for å forebygge kriminalitet, mener Grete Horntvedt. Foto: Privat.
Mer frivillighet: Det må legges til rette for frivillige initiativ for å forebygge kriminalitet, mener Grete Horntvedt. Foto: Privat.Vis mer

En tryggere by

Frivillighet er limet i samfunnet. Ved å støtte opp om frivillig virksomhet som monner kan politikerne sørge for en tryggere by.

Meninger

Det hevdes at Oslo er en trygg by i forhold til andre hovedsteder. Videre hevdes det at kriminaliteten har blitt redusert. Spesielt ungdomskriminaliteten skal ha gått tilbake. Dette er vel og bra, men hvorfor føler stadig flere seg utrygge i stadig flere områder av byen vår? Kan det ha noe å gjøre med at volden har blitt råere og at organisert kriminalitet er i sterk utvikling? Eller at kriminelle i økende grad ikke er bosatt i Norge, men kommer på korte opphold og «raids» til landet?

Oslo er i sterk vekst, og nye områder med flotte bygg, vakre torg og uteplasser har blitt utviklet. Transformasjon og opprustning av slitne strøk bidrar til byutviklingen.

Det hjelper imidlertid ikke med en vakker by dersom den ikke er trygg. Folk vil ikke gå i gater og benytte uterom som oppleves som skumle, der sjansen for å bli slått ned og ranet er stor. Derfor må det satses mye mer for å gjøre Oslo til en tryggere by. Det gjelder både å forebygge og å slå hardt ned på kriminelle handlinger.

Samarbeid mellom skole og hjem gir resultater. Skolene må forpliktes til kontakt og oppfølging av både elevene og de foresatte. Frivillige organisasjoner favner et stort interessefelt, som gir mening for mange i det daglige. Det må satses sterkere på å legge forholdene til rette slik at barn og ungdom ikke avvises på grunn av mangel på idrettslokaler eller gode ledere.

De hverdagskriminelle sakene blir henlagt selv der gjerningsmannen er kjent. Slik kan det ikke fortsette. Internasjonal kriminalitet fordrer at stat og kommune samarbeider i mye større grad. Forebygging av kriminalitet er både bedre og billigere for ofre og samfunnet enn å reparere skader og straffe kriminelle.

Oslo kommune må få anledning til å avlaste politiet ved å ta seg av den daglige orden i byen, mens politiet må få ressurser og bli organisert slik at kriminalitet ikke lønner seg. Frivillig virksomhet for å forebygge vold og ran er en rimelig måte å få flere til å engasjere seg i å bidra til en trygg by på. Natteravnene utgjør for eksempel en forskjell for å forhindre vold og ran. Slik virksomhet må gis sterkere støtte.

Oslo trenger et frivillighetsløft som monner. Trygghet kommer ikke av seg selv. Forebygging og frivillighet må prioriteres høyere for å skape en trygg by.