En utdanningspolitisk plattform

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Norsk grunnutdanning har mange kvaliteter som det er viktig å ta vare på. Samtidig viser internasjonale undersøkelser der Norge deltar og nasjonale kartlegginger at det er store utfordringer knyttet til elevenes læringsutbytte. For mange unge fullfører ikke videregående opplæring, og for mange barn og unge har ikke de ferdighetene som er nødvendige i forhold til videre utdanning, yrke og arbeidsliv. Derfor mener KS at det må tas nye grep. Vi må bygge kunnskap for kommende generasjoner.

Barnehage, grunnskole og videregående opplæring er et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar. Målet er at barn og unge skal få en utdanning som setter dem i stand til å mestre egne liv og å delta i samfunns- og arbeidsliv. Utdanning inngår som en helt sentral del i kommunesektorens unike oppdag som både er å utvikle livskraftig og utviklingsorientert lokaldemokrati og lokalsamfunn og et helhetlig oppvekstmiljø.

Nylig offentliggjorte resultater fra PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som kartlegger leseinnsats, leseferdigheter og holdninger til lesing blant elever på fjerde trinn i grunnskolen, viser at Norge ligger på 35. plass av 45 deltakende land, og Norge er svakest av OECD-landene. PISA (Programme for International Student Assessment – program for elevvurdering) viser at norske 15-åringer er blitt dårligere til å lese, regne og forstå naturfag enn de var i 2003 og i 2000. De nasjonale prøvene i norsk, matematikk og engelsk viser store forskjeller mellom fylker og kommuner.

Dette er svært alvorlige resultater for et land som ønsker å være en kunnskapsnasjon. Det mest alvorlige er at en av fem elever leser så dårlig at de har problemer med å forstå informasjon og tilegne seg kunnskap. Det å kunne lese er grunnleggende for videre læring og å klare seg i arbeids- og samfunnsliv.

Kommunene og fylkeskommunene som lokale og regionale utdanningsmyndigheter kan ikke ha denne kunnskapen uten å sette i verk tiltak for å bedre læringen og elevenes resultater. KS ønsker et politisk engasjement som bidrar til at alle barn og unge får en oppvekst og utdanning som setter dem i stand til å mestre egne liv til fellesskapets beste. Erkjennelsen av at både den enkelte og fellesskapet taper hvis barnehagen og skolen svikter, gjør at arbeidet med en god barnehage og en god offentlig fellesskole for alle må løftes fram.

For å bistå kommuner og fylkeskommuner i det viktige forbedringsarbeidet har KS utarbeidet en utdanningspolitisk plattform. Kommuner og fylkeskommuner må ha en utdanning som:

Stiller høye faglige forventninger, har god kvalitet og gir alle barn og unge opplæring og muligheter til å utvikle sine evner og talenter

Stimulerer til livslang læring og valg av utdanning og arbeid for den enkelte og et arbeidsliv i utvikling og omstilling

Lærer barn og unge medvirkning og medansvar

Bidrar i arbeidet for sosial utjevning gjennom fellesskapsløsninger og tidlig innsats for økt kunnskap

Har kompetanse og ressursgrunnlag som muliggjør tilpasset opplæring

Samhandler med foreldre, lokalt arbeidsliv og frivillig sektor og bidrar i utviklingen av lokalsamfunnet

Kjennetegnes av en kultur for vurdering, utvikling og innovasjon

Har ledere som bygger tillit, inspirerer og utfordrer sitt personale og som arbeider aktivt med virksomhetens omdømme

Har personale som tar ansvar for utvikling av yrkesrollen, egen profesjonalitet og bidrar til å utvikle virksomheten

Har bygninger, undervisningsutstyr og uterom av høy kvalitet som medvirker til et godt lærings- og arbeidsmiljø

KS vil påvirke institusjonene som utdanner førskolelærere og lærere til å ha utdanningsmål som understøtter disse 10 punktene. Det er ingen tvil om at vi trenger en bedre lærerutdanning.

På bakgrunn av utfordringene og målene, vil KS fram mot 2012 konsentrere sitt arbeid innen utdanning om fire hovedområder. De fire områdene handler om konkrete tiltak knyttet til læring i et livslangt perspektiv, helhetlig og utfordrende ledelse, kompetente medarbeidere, rekruttering og medarbeiderutvikling, deltakelse og brukermedvirkning.

Avslutningsvis: Alle er enige om at utdanningen skal sette barn og unge i stand til å mestre egne liv og å delta i samfunns- og arbeidsliv, men det gjør den ikke hvis de ikke har lært å lese, regne og skrive. Når vi vet at så mange sliter med disse grunnleggende ferdighetene, kan vi ikke vente og se. Vi må handle nå! Og vi må klare å kombinere grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse med evne til kritisk tekning, etisk, sosial og kulturell kompetanse samt demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Det er ikke lettvinte, enkle grep som må til, men målrettet, systematisk og langsiktig innsats. Lærerne, skoleledelsen og kommunen må ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet. Kontinuerlig. Elevene og lærlingene må stå i sentrum for all virksomhet. Endringer som gjøres må baseres på kunnskap om hva som virker.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer