En vaklevoren bauta

Klikk for ingress.

Meninger

Det var en mer ydmyk justisminister Anders Anundsen som møtte i Stortingssalen i går, enn vi er vant til å se.

Justisministeren beklaget sin håndtering av asylbarnsaken og måtte ta imot sterk kritikk, et såkalt daddelvedtak, fra et stort flertall på Stortinget. De rødgrønnes mistillitsforslag falt som ventet, Stortinget samlet seg rundt Venstres kritikkforslag.Justisministeren fikk kritikk for ikke å ha gitt dekkende informasjon til Stortinget og ikke sørget for at den varslede politikkendringen om lengeværende asylbarn ble fulgt. I denne saken har det haglet beskyldninger om spill.

De rødgrønne er blitt beskyldt for å stemme for mistillit for å ramme regjeringen, KrF og Venstre er blitt beskyldt for å la være å stemme for mistillit for å redde den.

Helt isolert fra partipolitikken er kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke, men den har gjort en god og grundig jobb i denne saken. Det går an å argumentere for både mistillit og kritikk, det avhenger av hvor strengt man tolker opplysningsplikten. Den saklige kritikken er i all hovedsak lik, uansett.

De som framstår minst partipolitisk uavhengige i denne saken, er Høyre og Frp. De støttet ikke daddelvedtaket, selv om det er åpenbart at justisministeren har gjort en dårlig jobb. Han sørget ikke for at regjeringens politikk var tydelig, han sørget ikke for at den ble gjennomført og han var ikke årvåken nok og involvert nok til å sjekke hva som var fakta på bakken. Dermed ble også opplysningene han ga til Stortinget ufullstendige.

Justisministeren tok i går selvkritikk på flere punkter og stadfestet at han er den ansvarlige. Det ville vært rimelig om regjeringspartiene på Stortinget hadde støttet kritikken.Erna Solberg og Siv Jensen har kalt Anders Anundsen en bauta. Det er mulig de mener han er av stein, men fjellstø er han ikke.

Denne saken har svekket justisministerens troverdighet, og han har en jobb å gjøre for å bygge opp igjen tilliten i befolkningen. Det er ikke sikkert han lykkes med det. Det er godt mulig at bautaen rulles vekk eller videre til en ny posisjon når Solberg legger regjeringskabalen på nytt.