- En vesentlig belastning

Finansmannen Einar Nagell-Erichsen synes det er rimelig at Anne-Kat. Hærland har fått strafferabatt.

Nagell-Erichsen har selv opplevd å få redusert straff på grunn av sterk raljering fra nettopp Anne-Kat. og co.

Da Nagell-Erichsen ble dømt for innsidehandel i fjor, ble fengselsstraffen redusert med en måned. Oslo tingrett viste blant annet til at Nagell-Erichsen måtte tåle raljering i «Nytt på nytt», der Anne-Kat. Hærland medvirker. Dette synet fikk ikke støtte i lagmannsretten, der rabatten ble fjernet.

Tirsdag fikk Anne-Kat. Hærland 30 dagers ubetinget fengsel samt 90 000 kroner i bot. I dommen heter det at retten mener det uforholdsmessige medieoppslaget gir grunn for en begrenset rabatt. Dommerfullmektig Johan Berg vil ikke tallfeste rabatten, men sier det dreier seg om noen dager mindre i fengsel. Nagell-Erichsen har forståelse for at argumentet om mediepress blir brukt.

-  Jeg har ikke satt meg inn i saken, men jeg tror ikke dere journalister skjønner hvordan det er å bli utsatt for mediehets, sier Nagell-Erichsen.

-  Så du synes ikke det er urimelig at Hærland får begrenset straff?

-  Det er klart mediepresset er en vesentlig belastning som må ses i forhold til dommen, sier Nagell-Erichsen. Han vil ikke kommentere raljeringen av ham i «Nytt på nytt».

Dommen får ingen konsekvenser for Hærlands stilling i NRK, i følge prosjektleder Charlo Halvorsen. Beslutningen ble tatt før dommen falt, og NRK-ledelsen ser ingen grunn til å endre oppfatning.

FIKK RABATT:<P> Einar Nagell-Erichsen.