Endringer i Norsk Jazzforum

Det handler med andre ord ikke bare om endringer i Norsk Jazzforum, men også om en reell styrking. Både daglig leder og informasjonsleder er definert som hele stillinger.

Jazznytt

Jazznytt derimot, går på sparebluss - i det minste ut året. Carlquist mener 1997 er siste året da Norsk Jazzforum sliter med gammel gjeld, og forteller at «mer penger til Jazznytt» er en høyprioritert oppgave.

Et råd for bladet bestående av Steinar Kristiansen, Marit Lauten og Torstein Ellingsen har i praksis overtatt som redaksjon ut året. Nr. 1 1998, som er rett rundt hjørnet, er redigert av avtroppende redaktør Carl Morten Iversen. De neste tre utgavene i år vil redigeres av de tre på omgang.