Energipolitisk handlingsplan

STRØM: Dagbladet (16/9) etterlyser på lederplass en energipolitisk handlingsplan. FrP har flere ganger fremmet forslag om det samme, men blitt nedstemt av både denne og forrige regjering. Regjeringen lager hvert 2. år en miljøpolitisk tilstandsrapport, men noe tilsvarende i energipolitikken ønsker stortingsflertallet altså ikke. En energipolitisk handlingsplan i seg selv gir ingen ny strøm, men den vil tvinge Stortinget og Regjeringen til å se mer realistisk på tidshorisonter, kostnader og kraftvolum.

SITUASJONEN i Møre og Romsdal illustrerer norsk energipolitikks fallitt best av alt. For noen år siden jublet Stortinget over Norsk Hydros investeringer i et aluminiumsverk i Sunndal og utbyggingen av Ormen Lange. Men stortingsflertallet ignorerte fullstendig at fabrikken og gassanlegget ville kreve vannvittige mengder ny strøm i en region hvor kraftbalansen allerede var presset. Advarslene om kraftsituasjonen haglet fra fagmiljø, men de andre partiene lyttet ikke. Nå beklager det samme flertallet seg over hvorfor ingen advarte Stortinget. Maken til frekkhet!