Eneveldet over

Orklas styrerom klokka 09.30 i går: Ni menn samles rundt styrebordet i 5. etasje i Orkla-hovedkvarteret på Skøyen utenfor Oslo. Tema for dagen: konsernsjef Jens P. Heyerdahl.

Granskingsrapporten ligger foran dem. Den gir egentlig ikke noe svar på hva som skjedde da den omstridte posten på drøyt ni prosent av Orkla-aksjene ble solgt fra svenske Skandia til Kjell Inge Røkke.

Kommisjonen konstaterer at Stein Erik Hagen står rimelig alene med sin påstand om at Jens P. Heyerdahl bevisst grep inn for å hindre ham i å kjøpe Skandia-posten. Det er ikke funnet bevis for at Heyerdahl blandet seg inn i salgsprosessen eller at aksjene ble solgt på tilbud. Verken lover eller forskrifter er brutt, konkluderer kommisjonen.

STORAKSJONÆR og styremedlem Christen Sveaas erkjenner at han ikke har fått servert et dokument egnet til å kaste konsernsjefen i Orkla. Selv om det er det han ideelt sett hadde ønsket. Sveaas mener ei ny tid krever en ny toppledelse, men er på vikende front. De ansattes representanter i styret, anført av Stein Stugu, fighter for industribyggeren Heyerdahl.

Temperaturen stiger. Heyerdahl sitter på gangen. Sveaas prater og gestikulerer, men realitetene siger utover ettermiddagen inn over ham: Heyerdahl må bli sittende. Intet mistillitsforslag blir stilt på møtet.

- Om det var ampert? Vel, det kom ikke til håndgemeng, men det var en knalltøff saksbehandling, erkjenner styremedlem Arvid Strand etter endt dyst.

Klokka har passert 17. Debatten om konsernsjefen varte to timer lenger enn planlagt. En tilsynelatende blid Christen Sveaas stiger ut i høstkvelden, monterer den røde hjelmen på sitt nå avkjølte hode, og setter seg på sykkelen.

- Okei, gutter og jenter. Ha det bra, sier han, og tråkker av sted.

SAMTIDIG FORBEREDER Jens P. Heyerdahl seg til en pressekonferanse han ved arbeidsdagens begynnelse ikke ante om skulle bli hans siste som konsernsjef. I stedet ble det bare den siste i rekken for å fortelle om et vunnet slag.

Kledd i mørk dressbukse, den tradisjonelle blå strikkejakka, lys blå skjorte og rødt slips entrer han pressekonferansen med et vagt smil om munnen. Han er tydelig sliten. Maktkampen er vunnet, men Heyerdahl kjenner også seierens pris.

På styremøtet har han fått klar beskjed om at aksjonærene ikke aksepterer mer trøbbel nå. De vil ha en konsernsjef som utfører de ordrer styret kommer med. Tida da Heyerdahls makt og respekt var så stor at han nærmest kunne handle som han ville, er over. Det hjelper ikke at Heyerdahl-æraen har gitt Orkla både sterk vekst og imponerende overskudd.

- Det har vært enighet om de konklusjoner styret er kommet til. Men vi har hatt en åpen meningsutveksling. Det var nødvendig å rense lufta, sier styreformann Finn A. Hvistendahl.

Med Sveaas kom en ny type eiere inn i styret. Eiere som aktivt vil være med på å styre utviklingen av konsernet. Heyerdahl vil bli holdt i øra på en helt annen måte enn før.

SÅ KOMMENTERER ENDELIG hovedpersonen rapporten:

- Jeg skal være ganske kort. Selvfølgelig er vi glade for konklusjonen. Samtidig som vi ikke er overrasket.

Så legger han til at han har det aldeles utmerket, føler seg trygg i konsernsjefsstolen og at han ikke visste at Røkke kontrollerer Skandia-posten.

- Er dette en seier for deg?

- Nei, vi bruker ikke slike ord.

- Hva har du personlig lært i høst?

- At bedriftskultur, langsiktighet og det å beholde en rimelig ro er viktig.

HEYERDAHL HAR VÆRT kritisert for å være utilgjengelig. Nå prater han ustresset med alle de journalister som stiller seg i kø for å høre ham si det samme om og om igjen.

Litt bortenfor står Orklas hovedtillitsvalgte, Stein Stugu, og nyter øyeblikket.

- Ut ifra det vi hadde grunn til å frykte, er jeg fornøyd. Støyen rundt konsernsjefen har vært til stor skade for Orkla, mener han.

Snart starter strategiarbeidet for alvor i Orkla-styret. Det blir mer bråk. Christen Sveaas' visjoner for Orkla er slett ikke alltid sammenfallende med Heyerdahls mål og verdier. Styret er splittet i synet på hvilken vei som leder til fortsatt vekst og økt rikdom.

Gårsdagens frifinnelse rokker ikke ved det. Det kan fortsatt bli en tøff vinter for Jens P.