Engaas har rett

LARS OLLE

Engaas reagerer i sitt innlegg (28.6.) på et oppslag i Dagbladet der jeg intervjues om en bok med flere bidragsytere som utgis til Gaustad sykehus' 150-årsjubileum neste år. Jeg er bokas redaktør. Engaas påpeker at det i den foreløpige lista over bidragsytere ikke finnes representert noen nåværende eller tidligere pasienter i psykiatrien, eller på Gaustad.

Det har han rett i. Grunnen er at mitt førstevalg blant pasientene ikke har kunnet gi et endelig svar.

DETTE BETYR

ikke at pasientene ikke skal komme til orde, slik Engaas frykter. Flere av bidragsyterne til boka vil referere til tidligere pasienters erfaringer, intervjue nåværende og henvise til arbeider av for eksempel Wenche Blomberg og Joar Tranøy, som har et tydelig fokus på pasientenes interesser. I flere av bidragene regner jeg for øvrig med at det blir referert til mennesker som definerer seg som ofre for psykiatrien, som Engaas kaller det.

Jeg har dessverre ingen vanskeligheter med å være enig i at det finnes mange av dem.