Engelbretsdatter, Dorothe

Navn:

Dorothe Engelbretsdatter

(1634-1716)

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Bergen

Biografi:

Dorothe Engelbretsdatter regnes for å være Norges aller første kvinnelige forfatter, og er hun er av de fremste representantene for barokkdiktningen i Norge. Hun skrev salmer, leilighetsdikt og rimbrev, og fikk diktergasje av Christian V. Engelbretsdatters skjebne var imidlertid trist: Mannen hennes og alle de ni barna deres døde lenge før henne.