Engelbretsdatter, Dorothe

Bibliografi:

  • Siælens Sang-Offer (salmer og lyrikk) 1678
  • Taare-Offer (salmer og lyrikk) 1685

    Samlinger:

  • Tekster i utvalg (v/Egil Pettersen og Elisabeth Aasen) 1996
  • Samlede skrifter (v/Kristin Valkner) 1999