Engelsk modernisert

LONDON (Dagbladet): Nå er det tillatt med splittet infinitiv på engelsk, og nå er det også tillatt å bruke ord som ble «oppfunnet» av tabloidavisa The Sun, som page three (toppløs tredjesidejente). Det er vedtatt av New Oxford English Dictionary, som er selve bibelen når det gjelder det engelske språk. Nå foreligger en helt ny og annerledes utgave av denne ordboka.

Den har tatt seks år å lage, den har hatt 30 medarbeidere, kostet 37 millioner kroner og veier 3,05 kilo. I motsetning til tidligere utgaver er denne bygd på moderne, engelsk språk, slik engelskmenn bruker det til daglig. Utgaven er derfor annerledes enn de tidligere Oxford Dictionary. Det nyeste er at splittet infinitiv godtas.

  • For å illustrere dette brukes et utsagn fra kaptein Kirk i TV-serien «Star Trek». Han sier «to boldly go where no man has gone before» (å modig dra dit intet menneske har vært før). Dette er splittet infinitiv. Boldly splitter infinitiven og verbet «to go». Hvis man skulle være korrekt etter tidligere regler, skulle man ha sagt «to go boldly», men det gir en annen mening.
  • Handicapped er erstattet av disabled (funksjonshemmet), fireman, layman, chairman og sportsman går ut, og erstattes av firefighter, layperson, chairperson og sportsperson. Eskimo anbefales ikke lenger som ord, i stedet bør man si inuit, spinster (ugift) er støtende og bør ikke brukes, det samme gjelder harelip (hareskår).
  • The Sun bruker en hel side på den nye Oxford-ordboka fordi så mange av avisas uttrykk er kommet inn i den. Det gjelder tredjesidepiken og det gjelder lunch box (lunsjboksen) som står for menns kjønnsorganer. Et annet uttrykk som nå brukes overalt i pressen er bung, som betyr bestikkelse, og scorcher, som er en fryktelig varm dag eller en periode med hetebølge. Bonkbuster er en roman som beskriver mange samleier, og det berømte gotcha (vi tok deg, vi vant) er kommet med.
  • The New Oxford Dictionary forteller om et levende språk som forandrer seg, og som tar opp både gode og dårlige ord. Noen av dem laget på desken i The Sun.

Den nye ordboka tar også for seg hva som er politisk korrekt og hva som er politisk ukorrekt. Britene bør ikke lenger kalle den afrikanske stammen hottentotter, i stedet skal de bruke det lokale navnet khoikhoi eller bare black.