Enighet om ny universitets- og høyskolelov

KULTURREDAKTØR i Universitas, André Larsen Avelin, føler seg tydeligvis støtt over at jeg ikke synes at Regjeringen har lidd et stort nederlag i forbindelse med behandlingen av ny universitets- og høyskolelov. Ham om det. Personlig er jeg fornøyd: Loven har nå passert Odelstinget etter en meget fredelig debatt. Bare på ett punkt skjedde det en endring av betydning i forhold til Regjeringens forslag, idet den foreslåtte ledelsesmodellen nå blir valgfri og ikke obligatorisk. Som kjent er dette en løsning som også regjeringspartiene støttet.

Avelin synes å mene at jeg tar feil når jeg mener at studentene har støttet innføringen av Kvalitetsreformen, og at det er et tegn på at jeg ikke har tatt de nylige protestene inn over meg. Studentene kan naturligvis tale for seg, men la meg bare nevne dette:

1. Studentene, representert ved deres organisasjoner, har hele tiden vært aktive støttespillere og konstruktive pådrivere i planleggingen og gjennomføringen av Kvalitetsreformen. De er selvsagt ikke enige om alt seg imellom - eller enig med Regjeringen og Stortinget i alt - men i all hovedsak har de vært positive, og de har gjort et stort arbeid som fortjener honnør.

2. Regjeringen har fremmet i alt fem stortingsmeldinger og fem proposisjoner om gjennomføring av Kvalitetsreformen. Siste byggesten var den nye universitets- og høyskoleloven. Da Regjeringens lovforslag ble fremlagt, fikk det en svært positiv mottagelse fra studentorganisasjonenes (NSU og Stl) side.

3. Det synes å være en utbredt misforståelse at Regjeringens forslag innbar at rektor måtte ansettes og ikke kunne velges. Det er ikke riktig. Vi foreslo valgfrihet, slik vi også - i motsetning til Ap-regjeringen - foreslo for institutter og fakulteter i 2002. Om dette er så viktig for studentene som Avelin indirekte fremstiller det, er jeg likevel i tvil om: Ved siste rektorvalg ved Universitetet i Oslo stemte bare 4,5 prosent av studentene. Det kan neppe tyde på en voldsom interesse for det interne universitetsdemokrati. Også flertallet av de vitenskapelige ansatte unnlot for øvrig å stemme.