Enighet om sykmelding

DAGBLADET HADDE

den 2. juli en leder der avisen opponerer mot de nye sykmeldingsreglene. Gjennom sitt syn viser Dagbladet at avisen tilhører et klart mindretall. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble før jul enige om virkemidlene som nå er vedtatt av et samlet storting. Legeforeningen stiller seg også bak de nye reglene som understreker det selvsagte, nemlig at arbeidsgiver, lege og arbeidstaker sammen skal legge til rette for at de som er friske nok til å gå på jobb bør gjøre det.

Såkalt aktiv sykmelding, som Dagbladet beskriver, er ikke lenger hovedregelen. Med de nye reglene er det lagt opp slik at arbeidsgiver og den ansatte sammen skal finne frem til løsninger der den ansatte får anledning til å utføre de samme arbeidsoppgavene som før.

Også i mellomstore bedrifter bør det være mulig å legge til rette slik at ansatte som i en periode ikke kan yte full innsats, kan være på jobben.

NÅR NYE

regler innføres vil det alltid oppstå krusninger. Når Dagbladet tillegger myndighetene skjulte motiver og holdninger gjennom informasjonsmateriellet som nå publiseres, illustrerer avisen selv hvilke holdninger myndighetene vil til livs. Med de nye reglene må legen, arbeidsgiveren og den ansatte ta på seg mulighetenes briller, ikke begrensningens, slik Dagbladet åpenbart har når avisen tilnærmer seg de nye sykmeldingsreglene.