VÅPENKUPP:   Anders Anundsen. Foto: NTB / Scanpic
VÅPENKUPP: Anders Anundsen. Foto: NTB / ScanpicVis mer

Enkleste er ikke pistol

Ingress

Meninger

Attentatet i København lørdag ettermiddag har liten relevans i det prinsipielle spørsmålet om bevæpning av norsk politi. Likevel tok det ikke lang tid før Politiforbundet trakk en slik forbindelse. Logikken syntes å være at dansk politi hadde avverget et mye verre utfall ved å hindre angriperen fra å nå inn i lokalet, hvor blant annet tegneren Lars Vilks oppholdt seg. Det skyldtes at beredskapen rundt arrangementet var forsterket på grunn av trusler mot Vilks, som den ville vært i Norge under liknende forhold.

Fransk politi er bevæpnet, men tross at Charlie Hebdo-redaksjonen lenge hadde vært et kjent terrormål, klarte man ikke hindre det fatale attentatet i januar. De seinere åra har det vært flere terroranslag i Europa, som væpnet politi ikke har kunnet hindre simpelthen fordi de ble tatt på senga. Utfordringen for europeisk politi har ikke vært mangel på våpen til å uskadeliggjøre terrorister og ekstremister, men å avdekke planene før de blir satt ut i live. Terrorens vesen er nettopp at anslag som regel rammer når man minst venter det.

Det er derfor urimelig å bruke angrepet i København for å legitimere kravet om bevæpning. Justisdepartementet ga nylig politiet fornyet fullmakt til å bære våpen i enda en periode på inntil tre måneder, grunnet PSTs terrorvurdering. Det har skjedd uten stortingsbehandling og reell debatt. I praksis er det en snikinnføring av politibevæpning uten demokratisk kontroll. For hvordan skal bevæpningen kunne oppheves når trusselbildet, som er grunnlaget for fullmakten, trolig vil forbli uendret i overskuelig framtid?

Stortingsflertallet er mot generell bevæpning. Det som skjer grenser derfor til et politisk kupp av justisministeren og regjeringen, uten overbevisende faglige argumenter for at det vil øke sikkerheten, eller en gang med bred støtte i politiet. Tvert om viser erfaring fra nabolandet Sverige at bevæpning fører til betydelig flere drap og skader i konfrontasjoner mellom politi og lovbrytere. Det er ikke minst et spørsmål om tillit. Norsk politis sivile preg er et privilegium av umistelig verdi, og det er mildt sagt urovekkende at en justisminister ikke har respekt for historie og norsk tradisjon.