Enoksen går av som Olje- og energiminister

«Enoksen skal ha takk for at han jobbet iherdig for å berge hjemfallsretten. I en periode der vi stod i fare for å miste herredømme over våre naturressurser, så vant vi til slutt. Bra gjort!

Coeus «Skuffa. Hvorfor blei ikke Djupedal og Bjørnøy bytta ut? :(

Rikskvariatet «Synes Enoksen var ganske frisk jeg... I alle fall sammenlignet med evige karrierepolitikere som Stoltenberg og Giske.

Eddie «Det eneste jeg vil huske Enoksen for, er at han kjøpte en bil til kr 780.000 på skattebetalernes regning – såpass måtte han ha siden han hadde mange barn og bodde i Nord-Norge, var svaret hans på kritikken.

Frank Enersen «Fra asken til ilden. En ting er å bytte ut en spiller som ikke har spilt bra, men å bytte inn Magnhild Meltveit Kleppa! Har de virkelig ingen andre å spille på? Nå mangler bare Hallgeir Langeland så er «våre beste folk» en stor vits...