Ensom kamp for Norsk Film

Direktør Tom Remlov må kjempe en ensom kamp for å beholde Norsk Film AS som et statlig filmselskap. De andre toppene i filmbransjen støtter forslaget om å frata selskapet statsstøtten.

Både avdelingsdirektør Jan Erik Holst i Norsk filminstitutt, direktør Elin Erichsen i AV-fondet og filmprodusent John M. Jacobsen - leder av produsentforeningen - tar nå stilling for tidligere kulturminister Åslaug Hagas ideer om endringer i filmstøtten.

- Jeg støtter alt som står i forslaget fra Haga, sier Holst.

«På tide»

Forslaget innebærer blant annet at Norsk Film AS mister sin støtte til å lage filmer.

- Jeg har snakket varmt om Norsk Film i 25 år. Men problemet er at det jeg har ønsket at selskapet skulle være, er det aldri blitt. Kan hende er det strukturen det er noe i veien med og at det nå er på tide å prøve noe nytt, sier Erichsen.

Både hun og Holst uttaler seg delvis i strid med hva styrene for Filminstituttet og AV-fondet mener om nyorganiseringen av filmstøtten.

Spennende

Alle de store institusjonene i filmbransjen støtter ideen om å samordne instituttets og AV-fondets utdeling av filmstøtte i et nytt organ. Uenigheten dreier seg om om dette fondet skal være en del av Filminstituttet og om den filmstøtten som hittil har gått direkte til Norsk Film AS også skal inn i den nye potten.

Tidligere kulturminister Haga går inn for det siste.

- Og jeg synes alt i hennes utspill er spennende. Det er dristig og vitner om en vilje til å satse og prøve noe nytt. Jeg håper Ellen Horn følger opp dette, sier Jacobsen.

«Overmodent»

Ellen Horn vil foreløpig ikke si om hun støtter de mest omstridte delene av sin forgjengers forslag. Den nye kulturministeren sa imidlertid i går at filmområdet «er overmodent for en gjennomgang» og at «det er mye fornuftig i Hagas forslag».