EØS-regler kan flytte Cæsar

Nye fjernsynsdirektiver i EØS-avtalen kan tvinge TV2 til å flytte «Hotel Cæsar» til etter klokka 21.

Det mener medieforsker Geir Magnus Nyborg, ifølge Aftenposten. De nye reglene hindrer ikke bare fjernsynsselskapene å eksponere barn for porno og vold. Også innslag som kan skade «mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling» rammes av fjernsynsdirektivene, og må sendes på tider da mindreårige vanligvis ikke ser på tv, ifølge avisa.

- I Norge har forskriftene når det gjelder beskyttelse av barn mest dreid seg om vold og pornografi. I EØS-direktivet skilles det mellom to typer, programmer som er klart skadelig og ulovlig og programmer som er lovlige, men som kan være skadelige. Slike programmer skal først kunne sendes etter klokken 21 og varsles, sier medieforsker og førsteamanuensis Geir Magnus Nyborg til Aftenposten.

Nyborg leder et offentlig utvalg som ser på barn, ungdom og kjøpepress. Han mener at direktivet kan være et redskap for å få flyttet omstridte TV-programmer som «Hotel Cæsar», «Baren», «Villa Medusa» og «Big Brother» til seinere på kvelden.

- Jeg er ikke ute etter å få stanset 'Hotel Cæsar'. Det er sendetidspunktet for slike programmer det dreier seg om. Jeg er ikke opptatt av å påkalle lovparagrafer; det vil være mye bedre om man greier å finne frem til kjøreregler på dette området gjennom den utveksling som nå skjer mellom TV-selskaper, lærere, foreldre og næringsliv, sier Nyborg.

FLYTTES? Medieforsker Geir Magnus Nyborg mener EØS-regler kan tvinge TV2 til å sende «Hotel Cæsar» seinere på kvelden.