Er det mulig at menn ikke er så flinke som de tror?

Se deg selv i speilet.

Kommentar

Enda en gang får vi presentert utrolige tall om kjønnsubalansen i toppen av norsk næringsliv. Forskerne i Core, Institutt for samfunnsforskning (ISF), presenterte i går Topplederbarometeret. De har telt rett og slett, fordi tall er det eneste som teller når folk ikke kan regne.

Her er noen stygge tall.

Når 80 prosent av toppledelsen i de 100 største norske selskapene er menn, er vi ikke i nærheten av å være likestilt, slik så mange hevder. Det er ikke mulig i noe univers å forklare slike absurde tall som annet enn at næringslivet nesten konsekvent velger menn fremfor kvinner. Det er ingen unnskyldning for en slik ubalanse annet enn bias. For det sier en hel del om hvem vi hører på; hva slags kvaliteter vi legger vekt på, hvordan vi definerer ledelse, autoritet og trygghet.

Det er menns definisjon av ledelse og makt vi fortsatt lever med.

Med tanke på at kvinner har utgjort 40 prosent og mer på høyere utdannelse siden 1980-tallet, er ubalansen umulig å bortforklare, med mindre man velger nettopp kjønn som forklaring slik enkelte fortsatt gjør.

KOMMENTATOR: Marie Simonsen.
KOMMENTATOR: Marie Simonsen. Vis mer

Så da er jo spørsmålet: Hva er galt med menn?

Jeg spør fordi i denne debatten har alle spurt i alle år om hva som er galt med kvinner. Er de for lite ambisiøse, mangler de killerinstinkt, fikser de ikke matte, er de for opptatt av barn og interiørdesign? Er velferdsgodene for sjenerøse?

I det hele tatt, hva skal vi gjøre med kvinnene?

Les også: Likestillings­politikken gagner ikke karrierekvinner.

Noen av disse forklaringene ble gjentatt i går på fremleggelsen av Topplederbarometeret. Eneste løsningen er å legge forholdene bedre til rette for kvinner, slik at de kan kombinere jobb og familie. Vi må ta mer hensyn til kvinners reproduksjon og livsløp, deres ønsker og sårbarhet.

Dette er en beskrivelse av kvinnelige ledere som er meningsløs og reduserende. De aller fleste menn blir heller ikke toppledere eller partnere i advokatfirmaer. Vi har ikke seminarer om hvordan tilrettelegge næringslivet for menn som ikke kan regne og helst vil mekke bil i helgen. Vi har det for kvinner. Hvorfor blir ikke flere kvinner konsernsjef i Telenor?

La nå disse kvinnene i fred og la dem holde på med sitt. Er det menn som kanskje har et problem?

Her må vi ty til forskning. Det finns dokumentasjon på at menn i religiøse samfunn har lidd av vrangforestillinger om at de er utpekt av gud, men hvorvidt det er direkte overførbart på norsk næringsliv er usikkert.

Men at gudskomplekset finns i næringslivet, er jeg ikke i tvil om. Det urovekkende er at det regnes som et gode å tro at du er gud i næringslivet. Normalt vil det få deg innlagt, men hvis du har en bra CV bærer det rett til himmelen.

Rekruttering til lederstillinger er selvfølgelig profesjonell på et slikt nivå. Men den er også banal. Man setter kriterier som er siktet inn på en mann som for lengst er utpekt til jobben. Jesus, ikke Maria Magdalena.

Det kan hende det var bestemt da han ble født og lenge før det.

La oss innrømme det. Topplederbarometeret er et synlig bevis på at det er for mange middelmådige menn i toppen av norsk næringsliv. Det er ikke en påstand, det er ren statistikk. Kvinner er bedre utdannet og har bedre karakterer. De er i flertall på typiske lederutdanninger.

Og likevel.

Likevel velger menn fortsatt menn. Og her er vi vel kanskje ved kjernen.

Hva om det hadde vært 80 prosent kvinnelige ledere? Og kvinner til all tid hadde hatt makt, menn hadde vært hjemmeværende og nå deltidsarbeidende og lavtlønte. Ville kvinner valgt kvinner?

Antagelig. Men ikke fordi de var kvinner. Men fordi vi hadde vært så høye på oss selv at vi hadde trodd vi kunne gjøre og mestre alt. Lede alt. Eier alt. Hva er det med menn, som ikke tør å ta risiko? For noen pyser.

Hvis ingen skjønner hvordan disse bildene former våre holdninger, har de dårlig fantasi og lært lite. Mange menn skjønner det først når deres døtre møter motstand. Da blir de sjokkert, som om du må kjenne en kvinne, en homo, en innvandrer, for å se andre enn deg selv i speilet.

Det er mulig det er kvinners svakhet.