Er det slik du vil ha det, general?

Skulle jeg være så heldig at jeg får lov til å slutte, vil jeg kunne gå med hevet hode. Det er mange i FO som ikke kan si det samme.

Som de fleste har fått med seg, står Forsvaret foran en av de største omstillingene noensinne. «Vi skal gjøre mer med mindre,» er blitt et populært slagord for våre generaler og brigaderer. Men kommer vi til å gjøre det bedre?

I to og et halvt år var jeg flyger på 719 skvadron, inntil den ble lagt ned fra og med 01.01.01. Siden skvadronen har vært en relativt liten avdeling med bare tre fly og ti mann, har de færreste vært klar over dens eksistens, langt mindre at den ble nedlagt.

Det har sannsynligvis vært en lettelse for mange i Forsvarets overkommando (FO). Derfor har de ikke behøvd å svare på ubehagelige spørsmål om hvorfor de legger ned en skvadron for å spare penger, for så å leie inn mange av de samme tjenestene fra sivile firma. Til en langt høyere pris! De slipper også å forklare hvorfor de legger ned en skvadron på tross av anbefalinger fra øverstkommanderende i Nord-Norge (ØKN), Marinejegerkommandoen (MJK), Hærens jegerkommando (HJK) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), for å nevne noen.

Overkommandoen har nok allerede gått i forsvarsposisjon og vil hevde at det ikke er de som legger ned avdelinger i Forsvaret. Som de innvidde vet er det Stortinget som fatter den endelige beslutningen, men siden de færreste på Stortinget sitter inne med detaljkunnskap om Forsvaret, er det naturlig at de følger de anbefalinger som blir gitt fra Forsvarets overkommando. Dette innebærer at Stortinget må kunne stole på at de anbefalingene de får fra Forsvaret er riktige. Det kan de tydeligvis ikke gjøre. Når det gjelder nedleggelsen av 719 skvadron, vil jeg hevde at FO med viten og vilje førte Stortinget bak lyset. Siden det ikke vil ta seg pent ut på cv-en til verken brigaderer eller generaler, vil de naturlig nok aldri komme med en slik påstand mot sin egen ledelse. Jeg har aldri hatt ambisjoner om å gjøre karriere i et forsvar som til tider blir styrt som en bananrepublikk, og tar derfor med glede på meg oppgaven med å legge fakta på bordet.

General og forsvarssjef Sigurd Frisvold sier at spesialstyrker skal være et satsingsområde i det nye Forsvaret. Både marinejegerne og soldatene i Hærens jegerkommando er spesialavdelinger som var flittige brukere av 719 skvadron. De hadde hvert år inne «bestilling» på langt flere flytimer enn hva skvadronen var i stand til å gi på grunn av den store oppdragsmengden. Begge avdelingene har også sagt klart ifra at de er avhengige av støtte fra 719 skvadron for å kunne opprettholde et tilfredsstillende nivå på treningen. Resultatet er at de i dag leier inn sivil flystøtte med en sterkt begrenset kapasitet, til en høyere pris...

Kan noen si meg hvorfor?

Forsvarets forskningsinstitutt har spesialtilpasset sitt utstyr til flyene på 719 skvadron, og hvert år har skvadronen spilt en betydelig rolle i utviklingen av Norsk sjømålsmissil, NSM. Dette er et kostbart prosjekt som har et stort potensial, både med tanke på eksport og som et våpensystem i det norske forsvaret. FFI har hele tiden sagt at de er avhengige av den flystøtten de har fått fra 719 skvadron for å kunne opprettholde fremdriften i prosjektet. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre, vil det bli langt dyrere for FFI å leie inn sivile firma til å gjøre den samme jobben.

Hvorfor blir ikke de hørt?

Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) fikk i oppdrag å utrede hva det vil koste å drive skvadronen i et år. Det gjorde de. Problemet er bare det at de tallene som ble lagt frem for Forsvarsdepartementet, er langt høyere enn de som kom fra FKN. Da jeg personlig gjorde departementet oppmerksom på dette, fikk jeg senere samme dag en telefon tilbake om at det kunne få uheldige konsekvenser for min videre karriere i Forsvaret hvis jeg fortsatte å forfølge denne saken. Å holde kjeft når ting bærer galt avsted, er i beste fall misforstått lojalitet. Er det slik vi vil ha det i det nye «gjøre mer med mindre»-Forsvaret?

Argumentene som ble brukt for å få lagt ned skvadronen, var:

  • Forsvaret kom til å spare penger.
  • Utstyret holder ikke mål, teknisk sett, og står foran et vedlikeholdsprogram til totalt 15 millioner.
  • Innsparing av 19 stillinger.
  • Mangel på personell.

Regnestykket fra Forsvarskommando Nord-Norge viste at Forsvaret kom til å tape penger på å legge ned skvadronen. Hvorfor ble ikke det lagt fram for Stortinget? Teknisk sett har flyene en forventet levetid på 20 år til. De er meget godt vedlikeholdt, og med de reservedelene skvadronen hadde på lager, kunne man ha opprettholdt driften ut år 2004. Teknisk oppdatering til 15 millioner har aldri vært planlagt, og var mest sannsynlig ikke nødvendig. Likevel ble innsparing av 15 millioner brukt som argument ovenfor Stortinget.

De siste årene har skvadronen bestått av totalt 10 mann. Av disse har halvparten søkt om å få slutte på avgangsstimulerende tiltak. Dette har ingen fått innvilget, på tross av at de ble overtallige fra første januar.

I stedet har de blitt plassert inn i midlertidige stillinger. Forsvaret har med andre ord ikke spart inn et eneste årsverk, og kommer ikke til å gjøre det heller. Skvadronen har manglet flygere de siste årene. På tross av dette får nå nyutdannede flygere til åtte millioner pr. stykk lov til å slutte i Forsvaret fordi det ikke er plass til dem. Penger rett ut av vinduet. Da blir det litt flaut at Forsvaret legger ned en skvadron blant annet på grunn av mangel på personell.

Kan du, general og forsvarssjef Frisvold, forklare meg hvordan du forventer at vi som ansatte i Forsvaret skal kunne ha tillit til ledelsen under omstillingen av et helt forsvar, når dere ikke er i stand til å håndtere Norges minste skvadron? Jeg har søkt om å få slutte i Forsvaret. Sannsynligvis får jeg avslag, selv om det ikke er bruk for meg i det nye Forsvaret. Skulle jeg være så heldig at jeg får lov til å slutte, vil jeg kunne gå med hevet hode. Det er mange i FO som ikke kan si det samme. Er det slik du vil ha det, general?