IKKE BRUDD: At enslige, mindreårige asylsøkere over 15 år gis et annet tilbud enn de under 15 år og øvrige barnevernsbarn, innebærer ikke i seg selv et brudd på barnekonvensjonen, så lenge de gis et tilbud som er forsvarlig, og så lenge differensieringen har en legitim hensikt, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
IKKE BRUDD: At enslige, mindreårige asylsøkere over 15 år gis et annet tilbud enn de under 15 år og øvrige barnevernsbarn, innebærer ikke i seg selv et brudd på barnekonvensjonen, så lenge de gis et tilbud som er forsvarlig, og så lenge differensieringen har en legitim hensikt, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Unge asylsøkere:

Er det virkelig «Billigere, bedre og mer humant»?

Den tragiske hendelsen i Trondheim der to personer mistet livet gir per dags dato ikke grunnlag for å si at måten vi driver på i dag, ikke kan videreføres.

Meninger

Lederen i Dagbladet 21.09.2018 foreslår at Norge bør utrede og teste en modell for innkvartering av enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Dette betyr at EMA plasseres i fosterhjem/mottaksfamilier framfor i mottak, aller helst med foreldre med samme kulturbakgrunn.

Lederen i Dagbladet kom i kjølvannet av dobbeltdrapene i Trondheim, hvor både gjerningsmann og ofre kom til Norge som EMA.

Ordningen med mottaksfamilier i Nederland er et tilbud for EMA under 15 år og bare unntaksvis for de over 15 år. Ungdommer over 15 år som plasseres i mottaksfamilier er de som er særlig sårbare og har spesielle behov.

EMA under 15 år her i Norge, bor i dag på egne omsorgssentre, under Bufdirs ansvar. Yngre barn har vanligvis et større omsorgsbehov enn eldre barn, derfor har vi et alderstilpasset omsorgstilbud til EMA i godt samarbeid med barnevernet.

Barnevernloven gjelder alle barn i Norge. Dersom EMA har spesielle behov etter barnevernloven skal de ha tilgang til hjelpetiltak, uavhengig av hvem som er ansvarlige for bo tilbudet.

Dagbladet hevder at det nederlandske systemet er et billigere alternativ. Det er usikkert om en ordning med mottaksfamilier vil være mer kostnadseffektiv enn ordningen med omsorgssentre. I tillegg til kostnader til fosterhjem vil man også ha kostnader knyttet til rekruttering, godkjenning og oppfølging av familier.

Det vises også til at «Nederland har opplevd en merkbar nedgang i rømninger», antatt å gjelde gruppen EMA. Det er ikke gitt at dette har sammenheng med den nederlandske modellen, men kan bero på andre forhold, som for eksempel at Nederland ikke innvilger tidsbegrensede oppholdstillatelser til EMA.

At EMA over 15 år gis et annet tilbud enn de under 15 år og øvrige barnevernsbarn, innebærer ikke i seg selv et brudd på barnekonvensjonen, så lenge de gis et tilbud som er forsvarlig, og så lenge differensieringen har en legitim hensikt.

Selv om noe sikkert kan bli bedre, bør det ikke være tvil om at fakta, og ikke følelser, må være grunnlaget for en ansvarlig asyl og innvandringspolitikk. Den tragiske hendelsen i Trondheim der to personer mistet livet gir per dags dato ikke grunnlag for å si at måten vi driver på i dag, ikke kan videreføres.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.