DÅRLIGE UTSIKTER: Den gunstige økonomiske situasjon i Norge vil neppe vare, fordi gjeldsproblemene internasjonalt ikke er løst og bobletendensene er tydelig også hos oss mener forfatteren, som har skrevet boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv» på ResPublica. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
DÅRLIGE UTSIKTER: Den gunstige økonomiske situasjon i Norge vil neppe vare, fordi gjeldsproblemene internasjonalt ikke er løst og bobletendensene er tydelig også hos oss mener forfatteren, som har skrevet boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv» på ResPublica. Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Er dette landet annerledes?

Om vi ikke tror det bør begrensningene i kredittveksten komme før bobla sprekker.

Prisøkningen på bolig har bidratt sterkt til den primitiviseringen økonomien som har omgjort vestlig kapitalismen til kredittisme. Økonomien hviler ikke lenger på et sunt forhold mellom produksjon og forbruk, men på en ikke bærekraftig gjeldsvekst som ennå ikke har stoppet i Norge. Det er derfor oppsiktsvekkende at Norge ikke greier å bruke andre lands erfaringer til å stoppe vårt eget nasjonale pyramidespill. Våre boligpriser har steget med godt over 300 prosent i Norge som helhet og nærmere 350 prosent i Oslo og Bærum siden tidlig nittitall. Ingen europeiske land har hatt en liknende prisvekst.

Om vi ikke tror at: «dette landet er annerledes» bør begrensningene i kredittveksten komme før bobla sprekker. USAs avgåtte sentralbanksjef Alan Greenspan sa at myndighetene ikke burde sprekke bobler som markedet skapte, av frykt for å gjøre feil. Hans syn var at det var bedre å rydde opp etterpå. Vi vet hva den strategien har ført til.

Norge bør ikke lenger opprettholde regelverk og skatteordninger som stimulerer til eiendomsspekulasjon og overdrevne låneopptak. Ett tiltak er å fjerne skattefradraget for lån i husholdningene - gradvis. Nå som renta er lav vil det ha små konsekvenser. Da vil man få ned prisen på boliger, fordi alle da får redusert sitt lånenivå. Dessuten vil det hjelpe dem som skal inn i boligmarkedet, som da vil få lavere lån, og det vil stimulere til sparing, som mange husholdninger trenger. Særlig nå som pensjonene blir stadig mer usikre.

Dagens skattefradrag på lån fungerer som en indirekte subsidie til biler, båter og hytter, samt til ekstra utleieboliger som igjen øker etterspørselen og prisnivået på boliger. Dernest kan man videreutvikle eiendomsskatt på eiendom utenom egen bopel, slik regjeringen allerede har begynt med. Videre bør man fortsette å heve formuesgrunnlaget for uteleieboliger og senke den for aksjer og utvide BSU-ordningen. Da vil man gå fra et gjeldsdrivende til et sparestimulerende skattesystem.

Norge må i tillegg begrense tempoet i oljeutvinningen for hindre ytterligere utvikling av en todelt industri og vi må holde innvandringen på et nivå som er forenlig med tilbudet av boliger og velferdstjenester - og vårt lands integreringsevne.

Strategiene for å sikre industri og verne arbeidsmarkedet og hvordan vi skal håndtere kredittbobla bør legges så raskt som mulig. Dette krever at vi avslutter festen og innstiller oss på en ny virkelighet før virkeligheten overmanner oss. Vi må ta vare på den norske modellen og sikre framtidig verdiskaping i en styrket realøkonomi, før vi ender i samme gjeldsfelle som øvrige europeiske land.

Følg oss på Twitter