Er genserbildet av Fredrikstad-ordføreren ekte?

«Har hun løyet? Snakker hun sant? Er bildet manipulert? Har hun hatt på seg en slik MC-banditt-kriminell-narko-t-skjorte? Da er hun i såfall ikke verdig å være ordfører for Frp.

Per Hansen

«Hun har åpenbart ingen tilknytning til Bandidos, og det er ingen andre som kan vise til liknende bilder eller har kommet med vitneutsagn om at hun enten var tilknyttet der eller gikk rundt med slike klær. Leif Leifsen

«Hun er folkevalgt i et lov-og-orden-parti. Da er det sentralt å finne ut av slags forhold hun virkelig har til Bandidos! Jeg synes det er alvorlig at en ordfører ikke vil svare sannferdig på slike spørsmål. Særlig når hun er ordfører i en by der nettopp Bandidos står sterkt. Jeppe

«Ikke nok med at hun har blitt tatt bilde av i en bandidos-genser, men hun lyver om det også. Først så var bilde HELT klart manipulert, og nå kommer det frem at hun ikke «veit» lenger. Og man kan ikke ha en ordfører som lyver.

Mikael Rivera

«Denne saken påvirker på ingen måte ordførerens jobb. At hun ikke vil avsløre enkelte helt uvesentlige deler av sitt privatliv for pressen og det norske folk har ingen ting med jobben hennes å gjøre i det hele tatt. JB