Er gym et allmenndannende fag?

Tre av ti barn og unge sier de misliker kroppsøving.

MANGE MISTRIVES: Innholdet bør forandres, ikke omfanget, mener idrettsforskeren. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
MANGE MISTRIVES: Innholdet bør forandres, ikke omfanget, mener idrettsforskeren. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer
Debattinnlegg

Tre av ti barn og unge sier de misliker eller hater kroppsøvingsfaget kom det nylig fram. På grunn av dette har idrettsforskere advart mot flere kroppsøvingstimer i skolen. Kroppsøvingsfaget er i dag det tredje største faget (740 timer) i skolen, etter norsk (1450 timer) og matematikk (1250 timer). Faget er obligatorisk og elevene har to til tre timer ukentlig. Det bør derfor ha et stort potensial til å påvirke elevers holdning til fysisk aktivitet seinere i livet. Dette er noe man bør vektlegge ved utarbeidelse av læreplaner og praktisk gjennomføring av faget i en allmenndannende skole i et helseperspektiv. Når faget likevel ikke synes å nå målene, indikerer det at det er innholdet som må forandres snarere enn omfanget.

Læreplanen (LK06) viser at læringsmålene er mange og oppleves som lite relevante for barn og unge. Elevene spør, «hvorfor skal vi lære basketball»? «Hvilken relevans har dette for meg seinere i livet»? Er vi i stand til å svare på denne typen av spørsmål, eller har dette bare med tradisjoner i faget å gjøre som i liten grad kan forsvares og begrunnes? Et sentralt mål i LK06 er at kroppsøving skal være et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil i et livslangt perspektiv. For å nå dette målet bør faget i større grad praktiseres slik at det bidrar til å gi elevene positive opplevelser og erfaringer. Først da vil man nå målet om allmenndannelse. Lærestoffet om hvordan kroppen er oppbygd og fungerer ligger i dag i naturfag. Man kan spørre seg om det er hensiktsmessig at det er slik? Samarbeid mellom fag og større grad av tverrfaglighet kan bidra til økt helhetsforståelse for elevene. Det er viktig at elevene forstår relevansen av det de gjør og at det gir mening.

Studien til Mordal viser at stadig flere ungdommer mistrives i kroppsøvingsfaget. Det antas at dette kan ha sammenheng med et konservativt innhold som ikke lenger fenger ungdommen. Kunnskapen fra denne studien bør danne grunnlag for å stille kritiske spørsmål som: Hva slags kroppsøvingsutdanning tilbys i Norge? Bør utdanningen utvikles og innholdet revideres? Det er behov for nye og tydelige retningslinjer for hvilken funksjon kroppsøvingsfaget skal ha i framtida og hva intensjonen med faget skal være.

Det har nylig kommet en ny læreplan for kroppsøving i grunnskolen. Er den nye planen god nok? Møter den samfunnets framtidige utfordringer med økt inaktivitet på en hensiktsmessig måte, eller er det fortsatt for stort fokus på prestasjoner, idrettsaktiviteter og teknikker?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.