Er juryens dager talte?

«Dømmingen i voldtektssaker er et av de beste bevisene på at kvinnekampen fremdeles står overfor store utfordringer her i landet.

Mann 26

«På samme måte som vi har en justisminister som er helt styrt av sine følelser, sympatier og antipatier, så har vi også en riksadvokat som ikke tar høyde for at enkelte kan være uskyldig anklaget for voldtekt.

Kjell Schevig«Når voldtektstiltalte frifinnes fordi «han ser ut som en så kjekk gutt», betyr det at «folket» ikke er kvalifisert til å dømme.

Jølle«En domstol kan pr. i dag – UTEN BEGRUNNELSE – sette til side en avgjørelse av en jury, jf. Nokas-saken der Tomas Tendhrup ble frikjent, men frifinnelsen ble satt til side av de tre fagdommerne. Begrunnelsen var (hvis man kan kalle det begrunnelse?) «det var åpenbart at han var skyldig».

Skeptisk«Man kunne fort tro det hele dreide seg om å få flere arbeidsplasser for jurister, som det utdannes altfor mange av.

Peder Ås«Her er det tydelig at en elite er i utakt med den vanlige borger, derav ønsket om å redusere borgernes innflytelse i den juridiske prosessen.

For min del er denne saken enkel, en jury er den beste garanti for en rettferdig rettssak.

TJ