Er mild fysisk avstraffelse greit?

«For meg handlet det om å gi mine barn et lite slag på lanken. Det er sånn som jeg har hatt lyst til å si tidligere, men da hadde jeg fått svi for det, sa Carl I. Hagen til VG i går. Hvis man skal oppdra noen er det helt klart bedre å bruke belønning enn straff, og helt klart bedre å bruke argumenter enn vold. Poenget er at man bør lære opp folk til å gjøre de tingene som er bra, ikke til å være redde for å gjøre noe galt. Via argumentasjon/forklaring får barn innsikt i hvordan ting henger sammen, og de blir stimulert til å bruke hodet. Når man bruker vold, lærer man barn opp til at rett eller galt er bestemt av den sterkeste fysiske makten, punktum. En helt idiotisk filosofi å basere livet sitt på.

Caralho «Carl I. Hagen burde lære seg respekt for norske lover og regler, hvis ikke synes jeg han burde sendes tilbake til Spania der han kom fra. Slike folk som slår barna sine og snyter på skatten vil vi ikke ha her i landet!