Er miljøbevegelsen vårt største miljøproblem?

«Erling Fossen er en del av en tapt generasjon, mellom den kalde krigen og den stadig varmere kloden, som i løpet av et lite, lykkelig tiår kunne virre rundt uten mål og mening, banke på bankebrett, grine litt, la være å tro på noe, og la være å ta noe på alvor. Dessverre har ikke min generasjon mulighet til å bygge opp den samme fjernheten til virkeligheten som hans. Vi har ikke det spillerommet. Klimaendringene er en av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor. Vi trenger ikke sippe fordi vi ikke fikk være med å bygge landet. Og forhåpentligvis ender vi heller ikke opp like retningsløse og vettløse som Fossen.

Eiv

«Vel, alle har vel sin egen agenda. Så hvem skal vi stole på? Miljøbevegelsen som på frivillig basis engasjerer seg uten ett rødt øre i fortjeneste eller næringslivet som har alt å tape på reguleringer og miljøansvar, forskere på stipend eller forskere på betalt oppdrag fra Shell? Domstolen i England kom frem til at det ikke var gode nok bevis på en del punkter i Al Gores film. Det er ikke spesielt rart, da forskning går ut på å finne sannsynligheter for eller mot en hypotese. Vi skal vel strengt tatt være glade for at domstolen faktisk fant faktafeil, ellers kunne man jo stille spørsmålstegn ved rettsikkerheten. Og Hauge har vel ikke fått noe mer makt over statsråder enn næringslivet/LO/NHO har hatt i alle år. Så litt maktfordeling er vel bare positivt.

Johnny Ola

«Hva har Fossen av kunnskap som gjør at han så skråsikkert kan avblåse «worst case scenario»? Er det bare tankeløst og dumt å oppmuntre til videre utslipp og overforbruk når det blir tydeligere og tydeligere at klimaendringen er reelle? Det er for lettvint å skylde på sola ...

Terje

«Leser du artikkelen min avslutter jeg nettopp med at føre var-prinsippet er lurt og at vi gjør lurt i å heve klima-beredskapen. Problemet med worst case-scenariet er at det er «most unlikely», så derfor bør vi ikke slenge det rundt oss som om det er «most likely»-scenariet.

Erling Fossen