HONNØR: Trine Skei Grande skal ha honnør for sin tålmodige og kraftfulle innsats for å redde Nasjonalgalleriet!, skriver innsenderen. I november la kulturministeren, sammen med direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalgalleriet og direktør Andre Støylen i sparebankstiftelsen DNB, fram planene for galleriet. Foto: NTB Scanpix
HONNØR: Trine Skei Grande skal ha honnør for sin tålmodige og kraftfulle innsats for å redde Nasjonalgalleriet!, skriver innsenderen. I november la kulturministeren, sammen med direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalgalleriet og direktør Andre Støylen i sparebankstiftelsen DNB, fram planene for galleriet. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Nasjonalgalleriet

Er Nasjonalgalleriet reddet?

Ambisjonene som ble presentert i november er store.

Meninger

5. november 2018 ble et vendepunkt i kampen for å redde Nasjonalgalleriet. Kulturminister Trine Skei Grande, direktør for Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DnB annonserte at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen om å oppgradere Nasjonalgalleriet til et levende hus for kunstnerskap og kunstformidling og som en integrert del av Nasjonalmuseet.

Ambisjonene som ble presentert er store med full oppgradering og bruk av alle etasjer, og alt dette i tråd med Aksjon Redd Nasjonalgalleriets kampsak fra 2008.

Aksjon Redd Nasjonalgalleriet hilser samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen velkommen. Vårt håp er at planlegging kan komme raskt i gang og komme fram til løsninger som tar ut det fulle potensialet av denne vakre og viktige bygningen.

Vi mener at det må tilrettelegges for:

1. At Nasjonalgalleriets historiske betydning respekteres og sikres i alle aspekter ved framtidig bruk.

2. At det tilrettelegges for at den gamle kunsten skal tilbake til Nasjonalgalleriet. Dette kan kombineres med andre utstillinger og aktiviteter i bygningen som samsvarer med byggets funksjon som nasjonalmuseum.

3. At et oppgradert og levende Nasjonalgalleri skal være berikende i byplanmessig sammenheng, og ny publikumsinngang bør legges fra Tullinløkka.

4. At et operativt og tilgjengelig Nasjonalgalleri skal sikre og styrke kunstens og kulturens plass i samfunnet.

5. At bevaring av Nasjonalgalleriet er et nasjonalt anliggende, og må ikke betraktes som en «Oslo-sak»

Trine Skei Grande skal ha honnør for sin tålmodige og kraftfulle innsats for å redde Nasjonalgalleriet!