Er Palin en gave fra Gud?

Det mener i alle fall den religiøse høyresida.

Tony Perkins, formann i Family Research Council, kalte valget av Sarah Palin et «glimrende valg», Richard Land, lederen for Southern Baptist Conventions informasjonskontor, som hadde foreslått Palin for McCain-kampanjen i august, sa at han var «ekstatisk», og James Dobson, grunnleggeren av Focus on the Family, som tidligere hadde truet med å la være å stemme på McCain, sa han var like glad som han hadde vært den dagen Ronald Reagan ble innsatt som president.

Disse mennene hadde grunn til å være glade. Valget betydde at McCain endelig hadde bestemt at han ikke klarte seg uten dem. Det betydde at etter et års ørkenvandring, uten en kandidat, omringet av utfordrere fra det evangeliske samfunnet og journalister som spådde deres nært forestående fall, var den religiøse høyresidas ledere tilbake igjen.

Nå, hvis McCain vant, kunne de ta æren for å vinne de evangeliske stemmene og kreve den samme makten som de hadde hatt i Bush-administrasjonen. Når det gjaldt Palin selv, var hun nesten for god til å være sann. Hennes holdninger til abort, homofilt ekteskap, bidrag til ugifte samboere, stamcelleforskning, avholdenhet og undervisning i kreasjonisme i offentlige skoler var de samme som deres egne. Hun var for våpen og lave skatter, og hun kunne, som hun demonstrerte på republikanernes landsmøte, gi nytt liv til en politikk basert på populistisk bitterhet. Hun var en av dem, men i en glitrende ny innpakning. «Sarah Palin er en gave fra Gud,» erklærte Dobson.

Entusiasmen for Palin blant lederne på den religiøse høyresida hadde sine selvmotsigelser. For åtte år siden hadde Southern Baptist Convention, under ledelse av Richard Land og andre konservative, for første gang inntatt det standpunkt at kvinner ikke kunne være pastorer, og at hustruer måtte «underkaste seg» sine ektemenn. Dessuten hadde mange ledere på den religiøse høyresida - med James Dobson som den mest framtredende - gjennom det meste av sine karrierer insistert på at kvinner i arbeidslivet, kombinert med ettergivenhet overfor barn, hadde ført til den amerikanske sivilisasjonens forfall.

Det spiller ingen rolle. Palin var en levende reklame for abortmotstand, og av grunner som var litt mystiske for dem, skapte hun begeistring blant kvinnene i kirkene deres. «De var helt vanvittige,» sa Land om kvinnene på kontoret hans. «Det foregår noe i det konservative uavhengige søsterskapet som jeg ikke får tak i. Jeg forstår det ikke, men det er der.» I likhet med andre kvinner strevde mange av disse søstrene med å ta seg av familien og få endene til å møtes på lave inntekter. Palin, den babysjonglerende hockeymammaen, var både en de kunne identifisere seg med og oppfyllelsen av en fantasi: en skjønnhetsdronning som tok makten ved å stå imot et korrupt establishment av menn. Her var det nye amerikanske idolet - og løsningen på et problem som lederne på den religiøse høyresida ikke visste de hadde.

Siden Palin stilte til valg som viseguvernør i 2002, har hun gått i en ikke-konfesjonell evangelisk kirke, omtalt seg selv bare som «kristen» og nektet å diskutere sin religiøse tro. Men Wasilla Assembly of God, der hun deltok i gudstjenester i tre tiår, og Juneau Christian Center, der hun går når hun er i delstatshovedstaden, er pinsemenighetens kirker. Begge kirkene, i tillegg til hennes nåværende lokale kirke, Wasilla Bible, har solide forbindelser til den religiøse høyresida.

Disse kirkene formet åpenbart hennes syn på sosiale spørsmål, så det er rimelig å spørre hvordan de har formet hennes syn på utenrikspolitikk. Alle tre slutter seg tross alt til en eskatologi som kalles dispensasjonalisme: troen på at verden vil ende i en katastrofe der kristne vil bli «bortrykket», vantro tilintetgjort og Kristus vende tilbake til jorda. Dispensasjonalister studerer samtidige hendelser etter tegn på at endetida nærmer seg, og siden opprettelsen av staten Israel i 1948 - oppfyllelsen av en bibelsk profeti om at jødene skulle vende tilbake til Det hellige land - har mange funnet slike tegn i konflikter i Midtøsten.

Ed Kalnins, pastor i Wasilla Assembly of God siden 1999, sa nylig følgende til en journalist: «Skriften nevner spesifikt ustabilitet innenfor olje som et tegn på Bortrykkelsen. Vi ser flere og flere oljekriger. Tegnene på at profetiene oppfylles kommer tettere og tettere.» Larry Kroon, pastor i Wasilla Bible, forkynte i juli at Gud kunne tilintetgjøre jorda allerede denne høsten ved å løfte opp «et gjenopplivet, framgangsrikt og mektig kommunist-Russland med et nettverk av allianser i hele Midtøsten.» Juneau Christian Center, som også er dispensasjonalister, tok i fjor imot John Hagee, den kristensionistiske pastoren hvis støtte McCain måtte ta avstand fra fordi han forkynte at Gud hadde brukt Hitler til å drive europeiske jøder til Palestina.

Foto: AP/SCANPIX
Foto: AP/SCANPIX Vis mer

Mange pinsevenner tror at åndelig krigføring mellom gudelige og sataniske krefter ligger til grunn for alle jordiske konflikter, og at de krigene er en del av Guds plan for endetida. Kalnins har for sin del forkynt følgende: «Det du ser i en terrorist - det kalles den usynlige fienden... Det du ser i Irak, er i bunn og grunn en manifestasjon av hva som foregår i denne usynlige verdenen som kalles åndeverdenen,» og han har kalt krigen mot terrorisme «en hellig krig» mellom kristendommen og islam. Også Palin later til å mene at krig kan være hellig, for i juni, mens hun sto ved siden av Kalnins på scenen i den gamle kirka si, oppfordret hun en avgangsklasse av unge misjonærer til å be for at «vår nasjons ledere sender (amerikanske soldater) ut på en misjon som kommer fra Gud. Det er det vi må sørge for at vi ber for, at det finnes en plan og at den planen er Guds plan.»

Utenfor kirka vil hun kanskje være i stand til å innta et rent naturalistisk syn på internasjonale konflikter. Likevel har hun brukt mye mer tid i kirka enn hun har på å studere utenrikspolitikk, og de mentale vanene disse kirkene innprenter, har lite med diplomati eller fredsmekling å gjøre. «Vi må som troende utvikle instinktet for at vi er i krig, og den krigen føres for deres tro,» konkluderte Kalnins etter sine kommentarer om terrorisme. «Jeg tror at Jesus selv handlet ut ifra en slik holdning til krig.»

© The New York Review of Books,

distribuert av The New York Times

Syndicate. Norsk enerett for Dagbladet.

Oversatt av

Rune Rogndokken Moen•Frances Fitzgerald har blant annet

skrevet «Way Out There in the Blue:

Er Palin en gave fra Gud?

Reagan, Star Wars, and the End of

the Cold War».