KOMPETANSE VIKTIGST: Vi trenger ikke flere retningslinjer og lovregler, skriver artikkelforfatter. Foto: Naomi Marcin / Shutterstock / NTB scanpix
KOMPETANSE VIKTIGST: Vi trenger ikke flere retningslinjer og lovregler, skriver artikkelforfatter. Foto: Naomi Marcin / Shutterstock / NTB scanpixVis mer

Barnevern:

Er statlig barnevern løsningen?

Det er kun en årsak til at barnevernet mange steder ikke fungerer, og det er manglende kompetanse.

Meninger

Tidligere barneombud Reidar Hjermann mener i Dagbladet 11. september at kritikken mot barnevernet bare kan løses ved at staten overtar ansvaret. Det vil føre til at vi unngår Christoffer-saker. Hans konklusjon er feil og naiv.

Det er kun en årsak til at barnevernet mange steder ikke fungerer, og det er manglende kompetanse.

Hovedproblemet i dag er at ansvarlige myndigheter ikke har vært i stand til å konkretisere hva som er nødvendig kompetanse på et så vanskelig velferdsområde.

Det betyr at dep. og Bufdir, som Hjermann har så stor tiltro til, er medansvarlig for de overgrep og unnlatelsessynder som barnevernet har begått. Det er derfor urettferdig å skyte på barnevernsarbeiderne. Selv sakkyndige kommer mange steder til kort. Rettslige beslutninger fattes dermed ofte på feilaktig grunnlag.

Vi vet at et viktig kompetansekrav er grunnleggende forståelse av barnet, foreldre, nettverk og kultur, og at de som arbeider med utsatte barn og familier må ha nødvendig relasjonskompetanse og personlig egnethet. Dette er fraværende i departementets og Bufdirs beskrivelse av kompetanse.

Så kjære barneminister Horne. Du skal bruke 80 millioner til kompetanseløft. Bidra til at dette blir sentralt i høyskolenes undervisningsplaner og sørg for at de som skal undervise også har nødvendig kompetanse.

Og behold barnevernet i kommunene, som bør integreres i et tverrfaglig familievern. Vi trenger ikke flere retningslinjer og lovregler.