Er Stenstrøm problemet?

HOLMGANG: Debatten har rast etter at Advokat Abid Q. Raja denne uka, i sin spalte i Aftenposten, skrev at programlederen i Holmgang, Oddvar Stenstrøm, må av skjermen. TV2-sjef Kåre Valebrokk, på sin side, forsikrer seerne om at han ikke har noen planer om å fjerne Stenstrøm. Problemet med Holmgang stikker imidlertid dypere enn Stenstrøms person. Det er ikke Stenstrøms person, som de to ovennevnte henholdsvis angriper og forsvarer som er problemet, det er selve programkonseptet som bør diskuteres og problematiseres. Holmgang, ifølge programmets egen hjemmeside, skal være et program som skal la «vanlige mennesker komme til orde.» Det spørs imidlertid om det reality-baserte konseptet med innringning og sms\'er passer seg for de mange kompliserte og komplekse problemene man tar for seg i programmet. Oppsettet fungerer godt som underholdning, og spørsmål som «Bortkastet hudpleie?» er midt i blinken for de tendensiøse spørsmålsstillingene man har i programmet, men når man får komplekse problemer, fungerer det ikke.

«DET ER VÅR EVNE til å tolerere de meninger vi ikke liker som er kjernen i det problemkompleks Holmgang har tatt opp.» sier Valebrokk. Det å tolerere meninger man ikke liker er jo selve essensen i vår ytringsfrihet - så ingen diskusjon om det. Spørsmålet man bør stille seg er imidlertid om programmet Holmgang er med å skape en verre realitet. Nå skal man ikke overvurdere TV2s påvirkningskraft på samfunnsutviklingen, men det virker på det rene at programmet til tider nører opp under mange brune elementer, og hjelper til med å forsterke paranoiatilstanden en del mennesker befinner seg i når det gjelder blant andre spørsmål om muslimer i Norge.

KRITIKK mot Holmgang er ikke noe nytt, statsviter og samfunnsforsker Erling Dokk Holm gikk i 2002 gjennom alle emnene som Stenstrøm har tatt opp i programmet. Han fant da at det var en kraftig overvekt av programmer der svake samfunnsgrupper blir utsatt for mistenkeliggjøring. Holm mente at Holmgang konsekvent mistenkeliggjør svake grupper, og at programmet har en stil som «lyser av hat og forakt.» Spørsmålet Valebrokk og påtroppende TV2-sjef Alf Hildrum bør tenke over, er hva man oppnår med programmet. Jeg tror det er feil å kreve det ene eller det andre av skjermen fordi man ikke liker innholdet, men hvis TV2 et øyeblikk greier å late som om de tar samfunnsansvaret sitt alvorlig, kan man kanskje se de uheldige konsekvensene av programmet, spesielt når satt opp mot idealet om medier som samfunnsaktører med folkeopplysning som del av sin oppgave. Kanalen har vokst til å bli en av Norges største fra sin begynnelse i 1992, og ordet samfunnsansvar er noe man ofte støter på i kanalens årsrapporter. Blir det med festtaler og flotte ord, eller? Problemet med innringningsdelen som både Raja og Valebrokk tar opp er imidlertid ikke slik Valebrokk sier, at den viser hva som rører seg i samfunnet. Problemet er heller ikke at man stiller ubehagelige spørsmål, eller setter søkelyset på vanskelige temaer i programmet. Problemer at man systematisk mistenkeliggjør svake grupper, og at spørsmålene stilles på en måte som er åpenbart infam. For å sitere Dokk Holm igjen: «Mannen gjødsler hatet.» Programformatet forsterker og sedimenterer eksisterende grumsete holdninger gjennom sin stil. Hadde programmet utfordret gjeldende tankemønstre kunne det vært berettiget, men det gjøres ikke.

MEDIENORGE BØR være klar over at de ved sin evne til å sette dagsorden ikke bare reflekterer samfunnsutviklingen, de styrer den. Valebrokk bør ikke vurdere om han skal like eller ikke like resultatet av innringningen, det er uansett en privatsak som ikke andre har noe med, men han bør vurdere hvilken vei TV2 styrer skuta med tanke på samfunnsutviklingen.