Er Støres tillit svekket?

- VGs Elisabeth Skarsbø Moen tror hun vet hva folket mener. «Brille»-redaksjonen har sjekket om hun har rett.

Oslo  20120507.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) før åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for Nordområdelogistikk mandag.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Oslo 20120507. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) før åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for Nordområdelogistikk mandag. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpixVis mer

Den 12. januar 2011 kom VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen med følgende utsagn om Jens Stoltenbergs oppslutning på Dagsnytt 18: «Jeg spår et enormt ras på meningsmålingene etter dette.» Foranledningen var den mye omtalte Maria Amelie-saken.

Skarsbø Moen har lang fartstid som politisk kommentator i landets mest folkelige avis, VG, og man bør derfor kunne forvente at hun vet hva hun snakker om. Men tre uker senere kunne valgforsker Bernt Aardal slå fast at hun hadde tatt helt feil. I fire av fem meningsmålinger som var gjort etter Maria Amelie-saken, økte Aps oppslutning. Skarsbø Moen lot egne meninger representere folket, men fakta fortalte en annen historie. Stoltenberg så faktisk ut til å ha kommet styrket ut av saken.

Den siste tiden er det en annen norsk toppolitiker Skarsbø Moen har spådd nord og ned: Jonas Gahr Støre. Den 7. mai skrev hun i VG: «Jonas Gahr Støre kom svekket ut av høringen i Stortinget i dag», «Støres urokkelige tro på at han ikke tar feil, selv når han tar feil, er grunnen til at tidligere støttespillere nå tror at filmen om Støre som statsminister snart kan gjøre klar rulleteksten. The End. Fin. Slutt.»

Ole-Martin Ihle, Harald Eia og Nils Brenna
Ole-Martin Ihle, Harald Eia og Nils Brenna Vis mer

Har Skarsbø Moen rett denne gangen? Har Støre mistet tillit blant sine tidligere støttespillere? Har Tschudi-saken ødelagt for et eventuelt fremtidig statsministerkandidatur? Det er vanskelig å teste om dette er riktig. Men vi i «Brille» har forsøkt. Ved hjelp av meningsmålingsbyrået NORSTAT har vi spurt et representativt utvalg av det norske folk om deres tillit til Støre i kjølvannet av Tschudi-saken:

SE GRAF 1

Som man ser, mener 24% av befolkningen at Støres troverdighet er svekket permanent. Det er ved første øyekast nokså mange, men legg merke til at den samlede andelen som svarer at han vil «gjenreise tilliten», «at han ikke har gjort noe feil» eller har «ingen formening» er hele 76%.

Graf 1: Første søyle: Støre er litt svekket i saken som nå går, men kommer til å gjenreise tilliten fordi han er en dyktig og troverdig politiker (39%). Andre søyle: Støre har egentlig ikke gjort noe vesentlig feil i denne saken (17%). Tredje søyle: Støre har vist seg å være en annen enn det jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet (24%). Fjerde søyle: Vet ikke/ingen formening (20%).
Graf 1: Første søyle: Støre er litt svekket i saken som nå går, men kommer til å gjenreise tilliten fordi han er en dyktig og troverdig politiker (39%). Andre søyle: Støre har egentlig ikke gjort noe vesentlig feil i denne saken (17%). Tredje søyle: Støre har vist seg å være en annen enn det jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet (24%). Fjerde søyle: Vet ikke/ingen formening (20%). Vis mer

SE GRAF 2

Spørsmålet er derfor hvem disse tjuefire prosentene er? Er det Støres støttespillere som mener Tschudi-saken har svekket hans troverdighet, eller er det hans politiske motstandere?

SE GRAF 3

Graf 2
Graf 2 Vis mer

Ser man på hva de ulike velgergruppene har svart, er det åpenbart at det først og fremst er Støres motstandere på høyresiden som mener troverdigheten hans er svekket. Antakelig hadde ikke disse særlig stor tillit til Støre før Tschudi-saken heller. Men også blant disse velgerne har Støre relativt stor tillit. Legg merke til at andelen som har svart at han vil «gjenreise tilliten», «ikke har gjort noe galt» eller «ikke har noen formening» er så høy som 47%, selv blant FrP-velgere. Det er også verdt å merke seg at blant Høyre-velgerne, der den politiske motstanden mot Arbeiderpartiet generelt er betydelig, så er motstanderne til Støre i denne saken i klart mindretall.

Blant partiene på venstresiden ser derimot ikke tilliten til Støre ut til å være svekket nevneverdig (med unntak av Rødt-velgerne, som antakelig alltid har ment Støre var en Høyre-avviker). Dette bilde blir enda tydeligere dersom man ser på hva AP-velgerne selv har svart:

SE GRAF 4

Graf 3:  - Grønn: Vil gjenreise tilliten + ikke gjort noe galt + ingen formening. Rødt: Jonas Gahr Støre har vist seg å være en annen enn jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet.
Graf 3: - Grønn: Vil gjenreise tilliten + ikke gjort noe galt + ingen formening. Rødt: Jonas Gahr Støre har vist seg å være en annen enn jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet. Vis mer

Her er det kun 4% som mener troverdigheten til Støre er svekket permanent, mens hele 32% mener han «ikke har gjort noe feil». Med andre ord ser det ikke ut til at Tschudi-saken har svekket tilliten til Støre blant hans egne.

Så er selvfølgelig spørsmålet om dette holder, eller om det vil bety slutten for eventuelle planer om å bli Norges fremtidige statsminister, slik Skarsbø Moen tror. I den forbindelse har vi gitt deltakerne i undersøkelsen en liste over fremtredende norske politikere og samfunnstopper, deriblant Støre selv, og bedt dem vurdere hvor godt egnet de er som statsministre.

SE GRAF 5

Graf 4: Blant Ap-velgere:  Første søyle: Støre er litt svekket i saken som nå går, men kommer til å gjenreise tilliten fordi han er en dyktig og troverdig politiker (48%). Andre søyle: Støre har egentlig ikke gjort noe vesentlig feil i denne saken (32%). Tredje søyle: Støre har vist seg å være en annen enn det jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet (4%). Fjerde søyle: Vet ikke/ingen formening (16%).
Graf 4: Blant Ap-velgere: Første søyle: Støre er litt svekket i saken som nå går, men kommer til å gjenreise tilliten fordi han er en dyktig og troverdig politiker (48%). Andre søyle: Støre har egentlig ikke gjort noe vesentlig feil i denne saken (32%). Tredje søyle: Støre har vist seg å være en annen enn det jeg først trodde, og har dermed mistet vesentlig og permanent troverdighet (4%). Fjerde søyle: Vet ikke/ingen formening (16%). Vis mer

Ser man på andelen som svarer «meget godt» og «ganske godt» egnet, ser det ut som at det norske folk fortsatt anser Støre for å være en svært aktuell statsministerkandidat, bare slått av Jens Stoltenberg og Erna Solberg. Kun 10% av befolkningen mener han «ikke er egnet i det hele tatt», mot hele 44% for Siv Jensen:

SE GRAF 6

Når man ser på partitilhørighet er det heller ikke mange velgergrupper som mener Støre er uegnet som statsministerkandidat, med unntak av FrP-velgerne. Dette bør være omtrent som forventet, uavhengig av Tschudi-saken.

Graf 5: - Hvem av disse er egnet til å være statsminister. Mørkegrønn: meget godt egnet. Lysegrønn: ganske godt egnet
Graf 5: - Hvem av disse er egnet til å være statsminister. Mørkegrønn: meget godt egnet. Lysegrønn: ganske godt egnet Vis mer

SE GRAF 7

Skal man trekke en konklusjon fra denne studien, så må det derfor være at Elisabeth Skarsbø Moen tar feil - igjen. Tschudi-saken har nok svekket Støres tillit noe, men bildet er på langt nær så mørkt som det hun maler opp. Støres tillit blant sine egne ser ikke ut til å være nevneverdig svekket, han har fortsatt stor tillit i folket generelt, og har han planer om å bli fremtidig statsminister, er det svært lite som tyder på at Tschudi-saken har satt noen stopper for dem.

Skarsbø Moen må selvfølgelig få mene hva hun vil om Støres troverdighet. Problemet oppstår når hun bruker en oppdiktet opinion (der hun at på til bommer kraftig på blinken) for å understøtte egne synspunkter i saken. Det er ikke første gangen hun gjør det. I forbindelse med Amelie-saken uttalte hun at «statsministeren mangler evnen til å se sprengkraften i politiske symbolsaker» og at han derfor «trengte bedre rådgivere». Hun var fornøyd da Nordlys-redaktør Hans Kristian Amundsen ble ansatt som ny statssekretær fordi «han kjenner nok følelsen i folket noe bedre, i tillegg til å kunne se sakene fra et presseperspektiv».

Graf 6: - Ikke egnet i det hele tatt til å være statsminister
Graf 6: - Ikke egnet i det hele tatt til å være statsminister Vis mer

Som med politikere, bør man også kunne forvente at en kommentator i en av landets største aviser kjenner følelsen i folket godt. I hvert fall når man nokså skråsikkert gir uttrykk for å vite hva folket mener. Men som denne saken viser, er det tvert imot et stort gap mellom «presseperspektivet» og «folkemeningen». Både i Amelie-saken og Tschudi-saken ser det ikke ut til å være politikerne som undervurderer «sprengkraften» i sakene, men Skarsbø Moen og en del andre kommentatorer som overvurderer dem. Målbare data forteller i hvert fall en annen historie enn kommentatorens egen magefølelse.

Skarsbø Moen mener landets ledelse trenger bedre rådgivere - VGs debattredaktør bør nok ikke få den jobben.

Graf 7: - Ikke egnet i det hele tatt, etter partitilhørighet
Graf 7: - Ikke egnet i det hele tatt, etter partitilhørighet Vis mer