Er valgfrihet et problem?

Antropolog og

organisasjonssekretær SABORG

(Sammenslutning av

Alternative Behandlerorganisasjoner) Helsetilsynet har nå begjært påtale i Pearsallsaken som Dagbladet dekket i 2007 og i flere nye oppslag. Virksomheten til denne alternative behandleren så ut til å implisere økonomiske og helsemessige overgrep mot pasientene. Dagbladet etterspurte på lederplass 11/11-07 en evaluering av alternativ behandling og spør om pasientenes nye valgfrihet blitt et problem? I så fall et stort problem, ettersom halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling årlig.

Selvfølgelig skal pasienter velge trygt. Under opprydningen for å skille mellom seriøse og useriøse behandlere ligger viktige prinsipper for både helse- og markedsregulering. Det er verken nødvendig eller aktuelt å ta tilbake pasientenes valgmuligheter.

Det er et viktig prinsipp at folkelige tradisjoner skal kunne brukes av dem som ønsker det. Alternative behandleres rett til å behandle syke, og pasientenes rett til å få behandling er to sider av samme sak. De fleste bruker alternativ behandling, fordi de ikke finner gode alternativer innen konvensjonell medisin, mange er kronikere. Befolkningen er velinformert og gjør aktive valg i menyen av tiltak; fra kosthold og mosjon til behandling innen og utenfor det statlige helsevesenet.

Et samlet storting vedtok i 2003 Lov om alternativ behandling for å styrke pasientsikkerhet og valgfrihet. Retningslinjene for markedsføring slår fast at alternative behandlere ikke får informere om medisinsk effekt. Påstander om å kurere ME er i strid med retningslinjene. For å sikre forsvarlighet etablerte Stortinget et nasjonalt informasjonssenter; NIFAB, og en registerordning for alternative behandlere under Brønnøysundregistrene.

I dette offentlige registeret finner pasienter behandlere som oppfyller Helsedirektoratets krav til forsikring, utdanning, etiske retningslinjer og klageadgang. Foreløpig står 500 behandlere i registeret, men dette vil øke. Pasienter bør velge organiserte behandlere og fremme klagesaker.

SABORGs 20 organisasjoner ønsker strengere krav til de registrerte. Selvjustisen i bransjen er viktig. Videre kvalitetssikring forutsetter at lovgivere og forvaltning informerer om pasienters rettigheter.

Pearsallsaken bør ikke få oss til sette spørsmålstegn ved pasientenes valgfrihet, men heller etterspørre bedre kvalitetssikring, informasjon og organisering. Dagbladet har her bidratt til en slik positiv utvikling i tråd med både pasientenes og utøvernes interesser. Helsetilsynets beslutning om påtale viser at det offentlige fyller sin rolle og understreker betydningen av at media tar opp slike saker.