OVERVURDERT: Det er neppe noen annen yrkesgruppe som er så opptatt av karakterer fra embetseksamen som jurister, skriver advokat Grøstad. Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug
OVERVURDERT: Det er neppe noen annen yrkesgruppe som er så opptatt av karakterer fra embetseksamen som jurister, skriver advokat Grøstad. Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus SkaugVis mer

Er yngre års suksess viktigst?

Dommerne ligger i en eksklusiv gruppe jurister med toppkarakterer, og da mener jeg virkelig topp. Dette vet potensielle jurister som kunne vurdere en søknad.

Meninger

Det er lansert flere årsaker til at jurister - og i særlig grad advokater - ikke søker stilling som høyesterettsdommer. Av slike årsaker er nevnt: Lønnsnivået, endringer i pensjonsnivået, stor arbeidsbelastning, preferanse for kvinnelige søkere, at søkerne blir oppført på offentlig søkerliste.

Det siste synes å være den antatt viktigste årsaken.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Advokatforeningens leder Erik Keiserud påpeker spesielt at det for mange advokater kan få negative konsekvenser for advokatvirksomheten dersom det blir kjent at vedkommende søkte stillingen uten å nå opp.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei er inne på det samme når han viser til tilbakemeldinger om at jurister ikke vil ta belastningen med å få sitt navn eksponert som søker uten å nå opp. Innstillingsrådet for dommere har så kommet til at det skal åpnes for at søkerne kan få unntak fra den offentlige søkerlisten.

Slik massiv enighet innen juristkretser påkaller bekymring. Jeg er uenig i hemmeligholdelsen. Så mye bør yrkesgruppen tåle.

Jeg ønsker å peke på en annen mulig årsak, som jeg ikke har registrert lansert så langt - og en årsak som Høyesterett selv må ta ansvaret for, nemlig ved i praksis å kreve/forutsette beste karakter/svært god karakter til eksamen for å komme i betraktning som dommer.

Det er neppe noen annen yrkesgruppe som er så opptatt av karakterer fra embetseksamen som nettopp jurister - og i særdeleshet advokater. Denne opptatthet av yngre års suksess eller mangel på samme mener jeg også har nådd Høyesterett. Jeg antar at det neppe er noen høyesterettsdommer som har hva som kan betegnes som et vanlig, gjennomsnittlig eksamensresultat. Dommerne ligger i en eksklusiv gruppe jurister med toppkarakterer, og da mener jeg virkelig topp.

Dette vet potensielle jurister, og i hvert fall advokater som kunne vurdere en søknad. Disse søker ikke selv om de kan være meget dyktige jurister og fullt kapable til å bekle en stilling i Høyesterett, men uten å ha oppnådd beste karakter til eksamen en årrekke tilbake.

Karakterer til eksamen er, som kjent, ikke alt som teller her i verden - kanskje heller ikke det viktigste.

Et enkelt råd til Høyesterett er: Dropp fokus på karakterer og la det standpunkt tilflyte juriststanden. Da tror jeg antall søkere vil øke. Høyesterett tåler godt noen «katter blant hermelinerna» - i hvert fall av og til - for å sitere den svenske tekstforfatter Karl Gerhard.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.