Eriksen, Thomas Hylland

Navn:

Thomas Hylland Eriksen

Født:

1962 i Oslo

Yrke:

Professor i sosialantropologi, redaktør og forfatter

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Thomas Hylland Eriksen er sosialantropolog, og er en markant figur i norsk samfunnsdebatt gjennom engasjerte debattinnlegg og vitenskapelige arbeider. På øyene Trinidad og Mauritius har han gjennomført feltarbeid. I tiltrådte han som redaktør for tidsskriftet Samtiden. Den skjønnlitterære debuten kom høsten 1999. I romanen «Siste dagers heldige» lar han like godt hele Norge forsvinne.