Eriksen, Thomas Hylland

Slik ble jeg forfatter:

- Jeg har skrevet frivillig siden jeg var barn. I voksen alder har jeg produsert lange og korte tekster innenfor ganske mange sakprosasjangre - lærebøker, vitenskapelige artikler, kronikker, polemikker, essays, anmeldelser, monografier, intervjuer, avhandlinger, leserbrev, petiter osv. - men det er først i år at jeg utgir min første roman, og det er naturligvis ironisk å bli utnevnt til debutant når man utgir sin 26. bok. Likevel har skjønnlitteraturen, og særlig romanen, et potensial som gjør at den på sitt beste går langt utenpå det meste av sakprosaen. Derfor aksepterer jeg at jeg i år blir klassifisert som debutant.

Min beste leseropplevelse:

- Dem har jeg, i likhet med de fleste lesende mennesker, svært mange av, og det er ikke mulig å peke på én som spesielt skjellsettende. Den viktigste romanen jeg har lest, var trolig James Joyces «Ulysses», men det kan diskuteres om det er en «god leseropplevelse» å lese den i sin helhet. Da gir forfattere som Graham Greene, V.S. Naipaul og Anthony Burgess, for å nevne et par-tre yndlingsforfattere, iallfall meg bedre leseropplevelser, selv om deres bøker ikke kommer opp mot Joyce med henblikk på rikdom og kompleksitet.

Skrivesituasjon:

- Jeg skriver nesten alt på hjemmekontoret, stort sett om kvelden. (Jeg ser ikke på tv.)

Mitt forhold til Internett:

- Aktivt og interessert. Jeg bruker epost daglig, og henter informasjon om alt fra obskur avantgarderock (som jeg har et lidenskapelig forhold til) til faglig relevante data på WWW.