Erke-engelsk krim fra USA

Antakelig er det bare snobberi som gjør at det fortsatt finnes skepsis mot amerikanske Elizabeth Georges erkeengelske kriminalromaner om en lord som er politimann.

For George skriver uhyre spennende, og blir bedre og bedre for hver bok.

For tiende gang har hun skrevet om sitt umake detektivpar, Thomas Lynley og Barbara Havers. Hun er en skikkelig arbeiderklassejente som har nådd graden overkonstabel, men etter en uheldig affære i forrige bok degraderes hun til konstabel.

Denne gang er problemet to lik i Derbyshire, det ene en lokal kvinne, det andre en ukjent ung mann. Lynley tar kommandoen på åstedet, og setter Havers til å utføre en gravejobb i et arkiv i London. Tror han.

Elizabeth George har med åra fått mer tyngde over historiene sine, og deler av «Den virkelig skyldige» kan måle seg med P.D. James. Av og til blir hun vel klissete, men i hovedsak er dette en kriminalroman som kan nytes.