Erna tenker norsk hus

Ingress

Meninger

Erna Solberg har overfor VG bekreftet at hun ønsker færre departementer. Samtidig foreslår leder for Akademikerne, Knut Aarbakke, overfor avisa å kutte antall departementer fra 18 til 8. Ikke for å gjøre en bråte av sine medlemmer arbeidsløse, men for å få en bedre departementsstruktur.

Mange har tenkt i slike baner før Solberg og Aarbakke. De mest kjente er tidligere statsminister Thorbjørn Jagland og hans planleggingsminister Terje Rød-Larsen. I sin tiltredelseserklæring høsten 1996 presenterte Jagland «Det norske hus» med en ny styringsarkitektur. Huset skulle ha en grunnmur bestående av den samlede verdiskapning innenfor miljøriktige og bærekraftige prinsipper. Oppe på grunnmuren skulle det være fire søyler som representerte politikkens hovedområder. Intensjonen var en omfattende omorganisering av sentraladministrasjonen. Grepet var imidlertid dårlig forberedt og forankret. Planen skapte stor uro internt i departementene. Det norske hus ble latterliggjort, selv om tankene hadde mye for seg. Det norske hus ble revet over ende av en flom av andre kontroversielle saker. Resten er historie.

Solberg og Aarbakke er trolig mer praktiske i sin tilnærming til arkitekturen enn de visjonære kameratene Jagland og Rød-Larsen. Men det ville vært en historisk ironi om det var en statsminister fra Høyre som reiste noe som liknet på de to herrenes hus, bare med litt flere «søyler». Med Akademiker-lederen på lag er forutsetningene bedre foran valget i 2013 enn de var i 1996. Aarbakke argumenterer godt for sitt syn. Formålet med endringene må være å få en styrket samordning i staten. Solberg åpner for at det kan være flere statsråder i ett departement, men viser til at en endelig struktur må framforhandles mellom de partiene som skal danne regjering.

De fleste regjeringer foretar mindre endringer i departementsstrukturen for å få den til å passe til det politiske terrenget og en krevende statsrådskabal. Men ingen har lyktes med å gjøre store endringer. Av den politiske debatt kan vi få inntrykk av at det kan spares milliarder på forenklinger i byråkratiet. Det er mildt sagt svært forenklet. Det er bare om lag 4000 ansatte i departementene. De bør ikke jages på dør, men utnyttes optimalt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.