Erotisk og gult i november

Juryen valgte seg to dikt denne måneden. Felles for dem er at de er skrevet av kvinnelige «stayere» på Diktkammeret.

Månedens dikt for november ble «Når natta kaster en bredbremmet hatt over bord» av Tove Myhre, og «Dagene gulner» av Anne Grete Bærheim.

Tove Myhre (38) har vært med på Diktkammeret «siden det først åpnet dørene». Før det skrev hun dikt til Poetikon, og deltok i Haikuskolen der hun en gang ble kåret til månedens haikupoet.

Superhobby

Tove jobber som kulturjournalist i tromsøavisa Nordlys. Hun sier at diktskrivinga er hennes «superhobby».

- Jeg kan ikke la det være. Så får veien bli til mens jeg skriver...

Hun har ingen spesielle litterære forbilder, men ble tidlig glad i Inger Hagerups dikt.

Både Tove og Anne Grete er også med i antologien «Alibi», som kom ut i forrige uke etter en diktkonkurranse på forfatterne.net.

Les novemberdiktet: Når natta kaster en bredbremmet hatt over bord

kroppen stiger

ubåtsakte, lanternebrystet blinker tungt

tilbake, hoftebør og leppebittets konkylielatter.

Nakken er

et periskop, leideren gynger svart

forventning fortøyd

Juryens kommentar:

Eit dikt med rar duvande stemning av kropp og hav, undermedvit og undervassbåt-draumaktig atmosfære! Å la eit bilete, kroppen, gli over i eit anna, ubåten og det marine er krevjande og spennande, og her innfører tovemy eit overraskande biletelement, "nakken er eit periskop" som skapar eit heilt nytt vesen som er diktet sitt eige. Det er konsentrert og krevjande, men framfor alt vakkert.

Gulnet novemberdikt

Anne Grete Bærheim (34) fra Bryne er månedens andre poet. Hun kaller seg «ismael» og har vært med i finalistskiktet i Diktkammeret også tidligere.

Utvikling

Hun begynte å delta på Diktkammeret i juni 2001, og synes miljøet der er «levende og lærerikt».

- Jeg ønsker å utvikle skrivinga mi videre, se hvor det fører meg, sier Anne Grete.

På lista over litterære forbilder står blant annet diktlærer Helge Torvund, og de tidligere månedpoetene Endre Ruset og Brynjulf Jung Tjønn. Tor Ulven, Gro Dahle, Einar Økland, Eldrid Lunden, James Tate, Georg Johannesen, Edith Sødergran er andre inspirasjonskilder.

Les novemberdiktet:

Dagene gulner

Dagene gulner

i ansiktet ditt

ligger skjøre ark

mellom tunge permer

mørkner fingrene mine

til bokstaver

i din historie

Juryens kommentar:

Eit organisk samanhengjande dikt som kan lesast på mange plan. På eit metaplan handlar det om korleis liv vert til gulna ark i bøker. Og samstundes er det her ei spenning kring kven det er som bestemmer korleis historia vert skriven. Men diktet kan også lesast som ei skildring av utvikling i menneskelivet og om eit forhold mellom eit eg og eit deg og tida og dei rammene ein lever innanfor. Tilsynelatande enkelt å lesa gjennom, men ein kan lesa det gong på gong, og likevel kjenna at det er eit eller anna som ein ikkje får tak i, fordi dei få orda er valde slik at diktet likevel er komplekst.

For juryen,

Helge Torvund

Juryen besto denne gangen av Kristian Rishøi, Unn Conradi Andersen, Maria Børja og Helge Torvund.

GULT I NOVEMBER: Anne Grete Bærheim ble med «Dagene gulner» en av to novemberpoeter.
EROTISK DIKT: Tove Myhre har skrevet et erotisk u-båt-dikt i november.