Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Debatt: Vold mot kvinner

Et alvorlig samfunnsproblem

Vold og overgrep mot kvinner er høyt prioritert av regjeringen.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Per-Willy Amundsens departement koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner, Et liv uten vold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Per-Willy Amundsens departement koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner, Et liv uten vold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer
Meninger

I dag feirer vi kvinners frigjøring og selvstendighet.

Men dessverre det fremdeles slik at mange kvinner utsettes for vold og overgrep av sine nærmeste – også i Norge. Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap i Norge hvert år. I 2016 ble det 7 av totalt 25 drap begått av nåværende eller tidligere partner. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner hvert år.

Å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er høyt prioritert av regjeringen. Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner Et liv uten vold. Planen inneholder 45 tiltak.

I fjor høst la regjeringen fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for overgrep. Det er avsatt rundt 500 millioner kroner til implementering av denne planen i 2017. Opptrappingsplanen ligger nå til behandling i Stortinget.

Her er noen av de tingene vi mener viktig i dette arbeidet:

1.Vi trenger å vite mer

I 2015 ble en omfattende forskningsrapport om partnerdrap, bestilt av Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, overlevert. Forskningen omfatter samtlige partnerdrap i Norge i perioden 1990 til 2012.

Til sammen 50 millioner kroner er bevilget til forskning om vold i nære relasjoner over en fem års periode. Forskningen skal gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider også nå med å sette ned et utvalg som skal gjennomgå flere partnerdrapssaker. Hensikten er at erfarne fagfolk skal vurdere flere saker i sammenheng og utvikle bedre forebyggende tiltak.

2. Vi trenger et tydelig lovverk

Straffelovgivningen skal reflektere hva samfunnet mener om vold i nære relasjoner. I 2015 ble strafferammen økt fra 6 til 15 år for grov mishandling i nære relasjoner. Bestemmelsen rammer mishandling av nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, egne eller ektefelles eller samboers barn, egne foreldre eller andre man har i sin husstand eller har omsorg for.

Etter lovendring 17. juni 2016 rammes personforfølgelse av straffeloven med bot eller fengsel inntil 2 år. Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes etter bestemmelsen med fengsel inntil 4 år.

3. Vi trenger et samordnet tjenestetilbud og bedre offeromsorg

De som blir utsatt må bli møtt med et samordnet apparat og god omsorg. Politidirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å etablere et samarbeidsprosjekt der politi og øvrig tjenesteapparat samlokaliseres. Prosjektets overordnede mål er å gi et bedre, mer helhetlig og samordnet tilbud til kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet er blitt etablert på Stovner politistasjon i Oslo politidistrikt og har tatt imot brukere fra januar 2016.

Justis- og beredskapsdepartementet vil bruke til sammen 28 millioner kroner til etableringen av nye offeromsorgskontorer i alle landets 12 politidistrikt.

I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt 19 millioner kroner til etableringen av nye offeromsorgskontor. I tillegg vil ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) omdisponeres til den nye ordningen. Den totale bevilgningen til offeromsorgskontorene blir med dette 28 millioner kroner årlig.

4. Mer informasjon og synliggjøring

Det er avgjørende at den voldsutsatte har informasjon sine rettigheter og om hvilke hjelpetilbud som finnes.

Politiets informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner «Hvor lite skal du finne deg i?» skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Portalen dinutvei.no lansert for et år siden, og inneholder informasjon til utsatte, pårørende, utøvere og hjelpeapparat om vold i nære relasjoner og voldtekt. I tilknytning til portalen utredes også mulighetene for å opprette en nasjonal telefon for utsatte for vold i nære relasjoner og voldtekt.

5. Styrking av politiets arbeid

Risikovurderingsverktøyet SARA er blitt innført i alle landets politidistrikter. SARA bidrar til å strukturere politiets arbeid med trusselvurderinger gjennom en sjekkliste med 15 risikofaktorer for partnervold.

Det er også større oppmerksomhet omkring etterforskningen og behandling av denne type saker.

Et viktig tiltak er ordningen med familievoldskoordinatorer i alle landets politidistrikt. Familievoldskoordinatorene er tillagt koordinerende oppgaver og skal ha en oversikt over politidistriktets samlede innsats innen familievoldsfeltet.

Gjennom nærpolitireformen skal vi skape en handlekraftig og moderne politiorganisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Færre og større distrikt gir oss mulighet til å etablere mer slagkraftige enheter med spisset kompetanse om blant annet voldtekt og den volden som utøves i nære relasjoner.

Justis- og beredskapsdepartementet opprettet i 2014 en tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. I fjor ble det totale tilskuddet på i overkant av 11 millioner kroner. Midlene er fordelt etter søknad til frivillige og andre ideelle organisasjoner, private aktører og krisesentre.

Regjeringen vil fortsette dette viktige arbeidet for å styrke kvinners rettsikkerhet og bedre deres trygghet i hverdagen.

Gratulerer med kvinnedagen!

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media