Debatt: Åpenhet

Et åpent og tilgjengelig demokrati

Brenner du for en sak, er det enkelt å kontakte stortingsrepresentantene. Det er noe jeg oppfordrer flere til å gjøre.

Meninger

I et innlegg i Dagbladet 11. oktober går stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård ut mot det norske politiske systemet. Ifølge SV-representanten blir stadig flere beslutninger tatt over hodet på folk, og han mener det er behov for en demokratirevolusjon i Norge. Debatten er viktig, og ting kan selvsagt bli bedre. Likevel mener jeg beskrivelsene hans ikke stemmer med realitetene.

Internasjonale undersøkelser har gjentatte ganger vist at Norge er et av de mest demokratiske landene i verden, med høy tillit til de demokratiske institusjonene. Dette kan vi takke et åpent politisk system for.

Jeg tror faktisk stortingsrepresentanter er mer tilgjengelige enn de noen gang har vært. Brenner du for en sak, er det enkelt å kontakte stortingsrepresentantene. Det er noe jeg oppfordrer flere til å gjøre.

Som politikere er en av de viktigste tingene vi gjør nettopp å lytte til innspill fra velgerne. Stortingsrepresentanter bruker derfor mye tid på å reise rundt for å få innsikt i hvilke saker folk er opptatt av. Stadig flere politikere er også aktive i ulike sosiale medier. Det har senket terskelen for å ta kontakt.

Øvstegård vil ha økt bruk av folkeavstemninger og innføre folkeforslag på Stortinget. Det innebærer at Stortinget må behandle en sak dersom et visst antall innbyggere har skrevet under på et krav. Det tror jeg ikke nødvendigvis er veien å gå. En evaluering av innbyggerinitiativordningen i kommuner og fylker pekte på at det oppleves som en ineffektiv kanal for demokratisk deltakelse.

Valgdeltakelsen ved stortingsvalg har vært økende de siste årene. Målet må likevel være enda høyere valgdeltakelse, og spesielt har vi en utfordring i å nå ut til yngre velgere og personer med minoritetsbakgrunn. Skal vi lykkes med dette må vi først og fremst utvikle de demokratiske kanalene vi har i dag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.