Et barnevern til barnets beste

Et av regjeringens mål for familiepolitikken er å forebygge fastlåste konflikter mellom foreldre.

UNIK: Hvert barn og hver familie er ulik. Det viktige er at avgjørelsen til barnevernet er til barnets beste, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
UNIK: Hvert barn og hver familie er ulik. Det viktige er at avgjørelsen til barnevernet er til barnets beste, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer
Debattinnlegg

Advokat Arne Seland viser manglende kunnskap om betydningen av tidlig innsats i barns liv og barnevernet i Dagbladet 12. juli. Barnevernet gjør en svært viktig jobb for de mest utsatte barna. Mange barnevernsbarn har større og flere utfordringer enn andre barn. Ofte er barnas problemer en konsekvens av belastninger de har hatt før barnevernet kom inn i bildet. Det er ikke barnevernets «skyld» slik Seland skriver, at voksne som har fått hjelp fra barnevernet strever.

Å gripe inn så raskt som mulig er nødvendig for å hindre at barnet påføres skader det er vanskelig å reparere. I noen tilfeller betyr det at gravide må få bedre hjelp og oppfølging. Ulike tjenester som for eksempel skole og helse må gi hjelp til barnet og familien. Tjenestene må melde til barnevernet om de mener barnet er utsatt for omsorgssvikt. Barnevernet må ha høy kompetanse. Hjelpen de gir må bidra til positiv endring.I likhet med Seland mener jeg at bedre kompetanse er nødvendig. Gjennom et utdanningstilbud i barnevernledelse skal vi få bedre ledere. Grunnutdanningene skal bli bedre og nyutdannede skal få veiledning. Vi vil gi tilbud om opplæring for ansatte i barnevernet om barns rettigheter, barns medvirkning, vold og overgrep. Vi vil styrke barnevernets utredningskompetanse.

En ny lovbestemmelse i barnevernloven styrker barns rett til å bli hørt. Barna skal få si sin mening under hele forløpet i barnevernet, ikke bare i de tilfeller der barnevernet skal treffe en beslutning om barnet. Barneperspektivet i samværs- og bostedskonflikter skal bli bedre, og barnets stemme blir tydeligere i barneloven. For å unngå at langvarige konflikter mellom foreldre skader barn, bør barnevernet varsles i vanskelige samværssaker. I internasjonal målestokk har Norge et familievern av høy faglig kvalitet som resultat av en målbevisst sosial- og familiepolitisk satsing gjennom de siste femti år. Modellen med et landsdekkende gratis lavterskeltilbud om rådgivning, behandling og mekling for par og familier bemannet på spesialistnivå, spiller utvilsomt en viktig rolle i å oppnå ett av regjeringens mål for familiepolitikken: Å forebygge fastlåste konflikter mellom foreldre.

Seland påstår at det biologiske prinsipp er svekket. Det biologiske prinsippet videreføres, men prinsippene gjør det nå tydelig at vi skal vurdere hva som er det beste for det enkelte barn. Vi må lytte til barna, se på tilknytningen barnet har til sine omsorgspersoner, om relasjonen til omsorgspersonen er god og sørge for at tiltak som iverksettes ikke er for omfattende. Dette skal inngå i alle barnevernfaglige vurderinger. Hvert barn og hver familie er ulik. Det viktige er at avgjørelsen er til barnets beste!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.