Et bedre liv - 2

AU PAIR-ORDNINGEN: En god og grundig debatt rundt au pair-ordningen er tjent med at vi som er direkte involvert i dette tør å vende skittentøyskuven vår, for andre en fillippinske damer. Men når dette er sagt, lurer jeg på om professor Widding Isaksen misforstår debattinnlegget mitt med hensikt?

Mitt utgangspunkt er at mennesker alltid vil søke et bedre liv ved å forflytte seg. Det mener jeg alle burde ha en rett til. Jeg mener også at vi som er bedre stilt har plikt til å tilrettelegge for dette. Ikke hindre som Widding ønsker, med begrunnelse i at svenske utdannete kvinner føler seg degradert når de utfører husarbeid. Da er vi tilbake der hvor vårt moralske ubehaget står i veien for andres rett til å velge.

Jeg har ikke tatt stilling til i hvilken grad det er etisk problematisk å ha en au pair med barn i hjemlandet. Men jeg vet at mange kvinner ikke ønsker dette, og derfor siler ut søkere som er åpne med at de har barn. Jeg mener derimot at norske familier som bestemmer seg for å være med på au pair-ordningen er nødt til å stikke fingeren i jorda og se at dette ofte er virkeligheten, enten de liker det eller ikke. At jeg i dag huser en barnløs au pair med en hjertesyk mor, er en ren tilfeldighet og ikke et bevisst valg slik Widding Isaksen bygger svaret sitt på. Men kanskje det etisk rette ville være å huse en fembarnsmor? Jeg har ikke svaret på dette, men spørsmålet er ubehagelig og viktig. Vi kan debattere au pair ordningen på flere plan.

Det handler om hvilke rettigheter en utsatt gruppe i Norge skal ha, og på hvilket grunnlag disse skal utøves. Er de arbeidstakere, eller kulturelle turister? Her trengs det rydding. Og det handler om hvorvidt mennesker skal ha frihet til å reise ut og bo hos en fremmed familie og være til hjelp for dem. Når vi ser i speilet, handler om våre etiske holdninger overfor denne gruppen. Også om hvordan vi takler vårt eget liv og hverdag. Og om hvorvidt det er en feministisk fallitterklæring at tøyvasken ble så uhåndterlig at vi setter den bort? For hvem skal så ta den når au pairen reiser hjem?